Renovatie droge Haven

De droge Haven is aan renovatie toe. Door het ontbreken van enig infrastructureel onderhoud gedurende afgelopen 24 jaar, is de staat van de damwandconstructie en de asfaltwegbedekking slecht. Ook hebben bewoners overlast door overstromingen. Dorpsbelang heeft input gevraagd voor een Dorpsvisie betreffende renovatie en toekomst van de Droge Haven in Reduzum, van zowel hun werkgroep Romtlike Saken, als van de Havenbewoners.
Bekijk hier de Dorpsvisie.