Gewijzigd afvalinzameling tijdens Hemelvaart

Op feestdagen wordt de sortibak (grijze container) op een andere dag ingezameld dan je van de Omrin gewend bent.
De containers worden niet op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei geleegd, maar het wordt verzet naar zaterdag 28 mei.