Bouwen in Reduzum

De commissie Wonen is als woningbouwgroep bezig met het kijken naar bouwmogelijkheden voor Reduzum. Zoals op de ledenvergadering van het dorpsbelang al verteld is, is het al bekend dat er in de komende tien jaar, 24 huizen in Reduzum gebouwd mogen worden. De bouwplannen moeten vanuit het dorp zelf komen. De gemeente kan hier echter wel actief bij ondersteunen. Voordat de commissie hier verdere stappen in gaat ondernemen moet eerst geïnventariseerd worden hoeveel mensen uit onze dorpen interesse hebben. Graag reactie vóór 15 juni.