Werk aan kades

Wetterskip Fryslân is bezig met verbeteren van de waterkeringen en leggen daar waar mogelijk is natuurvriendelijke oevers aan. Ter hoogte van de Overijsselsestraatweg wordt de kering verstevigd en verbeterd.
Oevers en keringen Leeuwarden-Zuid — Wetterskip Fryslân (wetterskipfryslan.nl)