Inzameling KCA

Klein Chemisch Afval (KCA) is gevaarlijk afval of afval waar schadelijke stoffen in zitten zoals zware metalen, oplosmiddelen of giftige stoffen. Door het KCA gescheiden in te leveren, voorkom je dat de mens en het milieu in aanraking komt met gevaarlijke stoffen. Uit een deel van het KCA worden grondstoffen teruggewonnen voor hergebruik. KCA dat niet kan worden gerecycled gaat naar speciale verbrandingsovens. Maandag 4 juli komen ze in Reduzum, donderdag 7 juli wordt het KCA in Friens en Idaerd opgehaald.