De 120e Freule

Woensdag10 augustus mag de Freule weer als vanouds georganiseerd worden, met veel publiek! Afgelopen zaterdag is de loting van de 120e Freule geweest. De jongens van KV Jan Reitsma, Simon Sjouke Zijlstra, Symen Miedema en Jitse Miedema mogen net als vorig jaar, de eerste omloop tegen Exmorra, Marten Leijenaar, Jarno Feenstra en Johan Tolsma, kaatsen. Er staan maar liefst 35 partuur op de lijst, jullie komen toch wel even aanmoedigen?