Eiergooivang westrijd

Zaterdagavond was de jaarlijkse eigooi vangwegstrijd van Café bar de Welp. De winnaars zijn:
categorie kind-kind: Daam de Boer en Jesse Moos 25 mtr.
Categorie kind-volwassenen: Andreas Moos en Jesse Moos 30 mtr.
Categorie volwassen: Anne Baukje Bloem en Albertine Brinksma 40 mtr.