QR codes merke in de Linepraat!

De QR codes voor de merkefilmpjes doen het niet meer. De Linepraatredactie heeft ze aangemaakt bij een firma die ze ‘gratis’ leverde, maar deze firma liet ze na een bepaalde periode vervallen en toen moest ervoor betaald worden om ze weer actief te krijgen. Dit is niet de bedoeling!
Via deze link kun je alle ( merke)filmpjes bekijken die door de redactie van Reduzum.com zijn gemaakt of aangeleverd. reduzumonline – YouTube