Rabobank Club Support

Rabobankleden kunnen van 5 tot en met 27 september een stem uitbrengen op je favoriete club of vereniging. Theatergroep FIER, Vrouwen van Nu, Doarpsbelang Reduzum, QlubbRed, de Linepraat, Plaatselijk belang Friens, Kaatsvereniging Jan Reitsma en Korfbalvereniging Mid-Fryslân zijn een paar van de deelnemers. Heb je een betaalrekening bij de Rabobank, dan kun je via de website van de bank direct stemmen. Als coöperatie geeft Rabobank jaarlijks een deel van de winst terug aan de maatschappij.