Tsjerkefûns

Het Tsjerkefûns is een fonds van de Hervormde gemeente  Reduzum-Idaerd c.a. Met het geld van dit fonds wil de kerkenraad de sociale gemeenschappen in de dorpen Eagum, Friens, Idaerd en Reduzum steunen en zo mogelijk versterken. Verenigingen, stichtingen, werkgroepen enz. die een beroep willen doen op het fonds, kunnen dit doen door het invullen van het aanvraagformulier dat te downloaden is via: deze link.
Aanvragen voor de tweede ronde in 2022 moeten voor 1 november 2022 worden ingediend.