Reminder RaboClubSupport

Rabobankleden kunnen nog tot en met 27 september een stem geven aan clubs en verenigingen op Rabo ClubSupport. Theatergroep FIER, Vrouwen van Nu, Doarpsbelang Reduzum, de Linepraat, Plaatselijk belang Friens, Kaatsvereniging Jan Reitsma en Korfbalvereniging Mid-Fryslân en de tennisvereniging, zijn een paar van de deelnemers.  Heb je een betaalrekening bij de Rabobank, dan kun je via de website van de bank een stem uitbrengen. Als coöperatie geeft Rabobank jaarlijks een deel van de winst terug aan de maatschappij.