AED- en reanimatietraining

Maandag 26 september om 20.15 uur en woensdag 28 september om 18.30 is er weer AED- en reanimatietraining in de Trije Doarpen Skoalle. De cursisten die zich hebben aangemeld, hebben allen een uitnodiging gekregen.

Reanimatie en AED – Reduzum / Friens / Idaerd / Eagum Dorpssite