Aanpak energie-ongelijkheid

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Reduzum – Idaerd c.a. wil graag de energie-ongelijkheid in Reduzum aanpakken. Externe contacten worden benaderd voor sponsoring. In overleg met Doarpsbelang is besloten te starten met een pilot waarin de kerk en Doarpsbelang nauw samenwerken. We worden hierin ondersteund door gemeente Leeuwarden en een aantal andere organisaties, zoals Buurkracht. De energiemaatregelen gelden voor ALLE inwoners van Reduzum en zijnĀ GRATIS.
Nieuws van dorpsbelang – Reduzum / Friens / Idaerd / Eagum Dorpssite