Nieuwe bomen uit ‘Wandelend bosk’

Door de essentaksterfte zijn in de winterperiode van 2020-2021 een aantal essen verwijderd in Reduzum en omgeving. Aan het voet- en fietspad bij de ijsbaan vijf bomen. De walnoot is al geplant en komt uit het culturele project BosK. De verwijderde es aan de Ayttawei komt niet terug. Deze berm is te smal met aanwezige kabels en leidingen. Hiervoor zijn nieuwe locaties gekozen. . De plantwerkzaamheden staan gepland in oktober, november en december.