Wa hat it winnende lot!!

Mei de merke, nei it KNKB keatsen, wie der in ferlotting. In oantal minsken hat in priis wûn. Mar de prizen binne noch net allegear ophelle………Der lizze noch trije prizen!

-Ballonfeart oranje 601
-Bluetooth speaker wyt 152
-16 dielige BBQset oranje 349

Op te heljen oant 1 novimber, Haedstrjitte 48, fansels it winnende lot efkes meinimme.