Ouderhulp TDS

Een basisschool kan niet zonder hulp van de ouders, verzorgers of andere enthousiaste mensen. Doordat er nog steeds corona is, wil het schoolpersoneel vast een overzicht maken, bij welke activiteit ze ondersteuning kunnen krijgen. Wilt u meehelpen als leeshulp, hoofdluiscontrole, creahulp of hulp bij de LEVO-groep. Bij incidentele of langere activiteiten, voor meer info of opgave kunt u contact op nemen met directie.trijedoarpenskoalle@proloog.nl.