Energiebesparen doe je samen

Hebben jullie de flyer van de gratis actie voor energiebesparing al gezien? De actie is een samenwerking van doarpsbelang met een groot aantal vrijwilligers en met financiële ondersteuning van de Dorpsmûne en de hervormde PKN gemeente Reduzum – Idaerd c.a. De inwoners in Reduzum kunnen hun woning laten inspecteren, waarna vrijwilligers de eenvoudige verbeterpunten aangebrengen. De gemeente Leeuwarden stelt €50,- per woning beschikbaar, als financiële bijdrage voor de sportverenigingen voor de huidige hoge energielasten. Reageren kan nog voor 25 oktober, lever het antwoordstrookje in bij Djoke Reitsma of bij Durk van Gorkum.