Stichting HVS breidt haar werkgebied uit

De Stichting Hoekstra-Viersen-Steenendam is in 2006 opgericht door het echtpaar Johanna en Abraham Dijkstra, die in 1963 van Leeuwarden naar Grou verhuisden en hier tot hun overlijden zijn blijven wonen. Joke en Bram voelden zich thuis in Grou en voelden zich verbonden met de Grousters en hun dorp. Vanaf komend jaar wil de Stichting HVS haar “werkgebied” uitbreiden naar de inwoners van de omringende dorpen Idaerd, Eagum, Reduzum, Friens, Warten, Wergea, Warstiens en Jirnsum, en zo projecten ondersteunen, die ten goede komen aan de inwoners van de 9 dorpen.