Murphys quiz night

Sneon 19 novimber is der jûns op ’e boppeseal fan it kafee Murphy’s quiz. Spannende rondes, foar jong en âld, mei muzykfragminten, foto’s, fragen en…
It antwurd leit grif op it puntsje fan jim tonge!  Der wurdt spile mei teams fan minimal 4 en maksimaal 6 persoanen. Opjaan fan 1 novimber ôf om 18.00 by Jeroen van Dijk 06-51525180.