Verlenging inschrijving energie actie

Een aantal weken geleden hebben de inwoners van Reduzum ( en Tsienzerbuorren) van het bestuur van Doarpsbelang Reduzum een flyer in de bus gekregen over de DOARPSAKSJE ENERZJY BESPARJE!!! De datum van opgave is verlengd tot 10/11/22. Opgave kan dus nog via mail: d.van.gorkum7@gmail.com  o.v.v. naam/adres/telefoonnummer of in de bus bij Oan it Swin 7.
Deze flyer vindt u op site onder het kopje actueel.