Oplevering dorpsmolen uitgesteld

Het is u ongetwijfeld de afgelopen tijd opgevallen dat de dorpsmolen af en toe uitgeschakeld is. Voordat de turbine kan worden opgeleverd worden er verschillende testen uitgevoerd. In totaal zijn er zes testen en een laatste test voor Liander. De overdracht zou op 13 oktober jl. al hebben plaatsgevonden, maar dat is helaas niet gelukt. Voor bepaalde testen heeft EWT echt wind nodig. Zoals u wellicht heeft ervaren was er in de maand oktober weinig wind. Lees het laatste nieuws op de site van Stichting en coöperatie Dorpsmolen Reduzum.