De Bende van Ellende wint op ’e nij de Murphy’s quiz

Se binne de tel kwyt, mar op ’e nij ha de mannen fan de Bende fan Ellende de Murphy’s kwis wûn. Mei 19 teams waard der sa as alle jierren wer omraak striden yn tsien ferskillende ronden. Der moasten cupcakes bakt wurde, fragen oer sport, media, muzyk, topografy en wat al net mear.
Freed ferkeap tompoucerollen, juster yntocht Sinteklaas en jûns de seal fol dielnimmers foar Murphy’s kwis. De aktiviteitenkommisje kin wêrom sjen op slagge wykein.