Linepraatsjes

Gedinen bliuwe ticht foar ROTO

24 januari 2022

Spilers, in nije regisseuse en ynstekster, in passend fleurich jûn fullend stik en de earste oefen jûnen ….....
En doe kaam de iene lockdown nei de oare! ROTO hat fan alles besocht en betocht ! Al hoe graach se mei inoar ek wolle it giet harren spitich genôch dit foarjier net slachjen om in stik op de planken te bringen.
De donateurs jilden wurde derom ek dit jier net ôfskreaun. Mei inoar hoopje we op bettere tiden!  

Donderdag audities FIER

23 januari 2022
Op donderdag 27 januari zijn er audities voor de kleinere rollen van de Godlike Komeedzje 2.0. Heb je belangstelling of weet je iemand die ook graag wil mee doen? Zegt het voort! De audities vinden donderdag plaats in het Lokaal om 19.30 u. Graag aanmelden bij Agatha Vermeulen via info@theatergroepfier.nl
Tot donderdag!

It Gelok Fan Fryslân op spotify

22 januari 2022

Wat makket ynwenners fan Fryslân en Reduzum lokkich? Tryater frege it oan ynwenners en ferwurke de reaksjes ta in grut geloksgedicht. Wolsto it geloksgedicht fan Reduzum fan ‘It gelok fan Fryslân’ (nochris) hearre? Dat kin!
Tryater hat in eigen spotify account. Hjir kinst alle tsien geloksgedichten belústerje of genietsje fan ien fan de oare podcasts op harren kanaal.

Speelschema en locatie Godlike Komeedzje 2.0 gewijzigd

21 januari 2022
Na de audities en kennismaking van koor en muziek in november 2021, ging het bestuur van Theatergroep Fier voortvarend verder, maar kort daarna werd alles weer stopgezet door de huidige lockdown. Dat ze nu nog niet los kunnen gaan, houdt wel in dat de datum van de oorspronkelijke première niet gehaald gaat worden. Ook de beoogde locatie kan door het muziekfestival MILF (op 2 juli) niet gebruikt worden.  Godlike Komeedzje 2.0 (theatergroepfier.nl)

Wenningkrapte

20 januari 2022

Der is wenningkrapte, guon doarpsgenoaten wolle graach helpe. It makket harren kreatyf. Sa stean der op de DS Bangmastrjitte no al in oantal tiny houses.

Ontwikkeling van woningbouwplan

19 januari 2022

Afgelopen week was de digitale informatiebijeenkomst beleidskader wonen in de dorpen van de gemeente Leeuwarden. Hieruit kwam naar voren dat de gemeente ruimte bied voor het ontwikkelen van nieuwe woonvormen waaronder ook nieuwbouw woningen. Het initiatief ligt hierbij steeds bij de dorpen. Dus de bal ligt bij ons als dorp. Toegevoegd is de Reduzum factsheet. We zijn nu op zoek naar mensen die plannen willen ontwikkelen en uitvoeren van mogelijkheden. Mocht u geïnteresseerd zijn graag contact opnemen met doarpsbelang@reduzum.com

Aanvragen Tsjerkefûns

18 januari 2022

Organisaties die een beroep willen doen op het fonds, kunnen dit doen door het invullen van het aanvraagformulier dat te downloaden is via: deze link
Op dit aanvraagformulier staan ook de toetskaders die de werkgroep hanteert bij het beoordelen van de aanvragen. Voor 2022 is -net als in voorgaande jaren- weer een bedrag van € 20.000,- beschikbaar.
Aanvragen voor de eerste ronde in 2021 moeten voor 1 maart 2022 worden ingediend.

Kleurrijk nieuws

17 januari 2022

Blauwe maandag?? Of zien jullie toekomst door een roze bril, en bent u de rode draad nu al kwijt. Misschien ergert u zich groen en geel, en wil nu alles zwart op wit zetten. Heb je als vereniging, ondernemer of inwoner een verhaal, plan of ander mooi nieuws? Stuur deze dan voor as woensdag naar linepraat@gmail.com

Sluiting slagerij Sixma

16 januari 2022

Slagerij Sixma sluit 30 januari de winkel aan de Haedstrjitte. Vier generaties waren hier slager. Thomas Sixma, geboren in 1865 in Reduzum, is de eerste slager. Thomas en Pietertje krijgen 4 kinderen waarvan de jongste Sipke Sixma slager wordt. Hij trouwt in 1926 met Sytske Bosma en gaat wonen op Haedstrjitte 39. De jongste van de drie kinderen van Sip en Sijtske, Reinder Sixma neemt in 1966 samen met zijn vrouw Lippie de slagerij over. Vanaf 1970 zit de slagerij op de Haedstrjitte 66. Zoon Sipke is sinds 1980 slager op dit adres. 29 januari is de laatste verkoopdag!

Bedrijven op site

15 januari 2022

Reduzum.com is het ”virtuele dorpsplein” dat dagelijks ongeveer 500 bezoekers trekt. Voor de redactie reden om de site zo actueel en aantrekkelijk mogelijk te houden.Voor bedrijven en verenigingen uit Reduzum Idaerd, Eagum en Friens willen we als site een platform bieden om bedrijfsgegevens te plaatsen en zo hun bedrijf te promoten. Wilt u met uw bedrijf op de A-Z bedrijven lijst, neem dan contact op met redactie voor alle mogelijkheden.
Di. 25 januari

Do. 27 januari

Vr. 28 januari

Zo. 30 januariHa jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie