Linepraatsjes

Andere locatie kerkdiensten

31 maart 2023

Zondag 2 april is de dienst in Reduzum, i.p.v. Idaerd. Dat is omdat vanaf de Vincentiuskerk de Palmpasenoptocht van start gaat. De kerk in Idaerd is dan ook moeilijk bereikbaar vanwege de wegwerkzaamheden op de Friesmawei. In het rooster van de kerkdienst wordt de paascyclus met de Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum gevierd in de Sint Piterkerk in Grou. Het is de kerkenraad niet gelukt om op korte termijn voorgangers te vinden. In Grou is iedereen van harte welkom om Pasen mee te vieren. Klik hier voor nieuws van de kerk.

Soas Idaerd

30 maart 2023

It hiele winterskoft is der wer striden yn Idaerd. It skutjasseizoen fan de soas Idaerd 22/23 is ôfsletten mei in priisútrikking:

1e Sjouke van der Leij 
2e Rijk van Dijk
3e Anneke Nijdam
dielde 4e plak troch Lolke Kleefstra, enTjeerd van der Hem.

Team Woeste Willems

29 maart 2023

Op Facebook hawwe sûnt in skoftke in rubryk: Weromsjoch woansdei. We diele foto's út de âlde doaze en freegje wa't op de foto steane. Dizze rubryk is tige populêr! In soad doarpsgenoaten helje oantinkens op.
We sette de foto's ek op site: Weromblik - Reduzum / Friens / Idaerd / Eagum Dorpssite.
Kinne jim dizze fuotballers?


Himmeldei

28 maart 2023

Vrijdag 31 maart doen alle kinderen van de TDS mee aan de Himmeldei.
Doarpsbelang ondersteunt deze actie en stelt het op prijs dat ook de bewoners meewerken aan een zwerfafvalvrij dorp. Loop eens een rondje om uw woning en maak uw tuin en ook omliggende stoep(en) zwerfafvalvrij.

De Boer sjongt Bos

27 maart 2023

Sneintemiddei 2 april is de Try out fan it koncert fan De Boer sjongt Bos yn de tsjerke fan Friens. Der binne noch kaarten, yn de foarferkeap by Iel en mear, Kaphûs, Blauwe Tent en Frederika’s taarten!
Adri de Boer hat tegearre mei Lotte Broersma foar dit album û.ô de nije single 'De taal fan myn hert' , ynsongen yn de Noorderzon Muziekproducties studio fan Sytse Broersma.
Ha jim al kaarten foar 2 april yn Friens? Hjoed in moai artikel yn de LC Leeuwarder Courant (lc.nl)

Legen oud papier containers

27 maart 2023

Wilt u, als woensdag de oud papier containers geleegd worden er om denken dat:
– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
– Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Palmpasen

26 maart 2023

Zondag 2 april 2023 is het Palmpasen. Het begint om 11.00 uur bij de kerk van Reduzum. Voor de kinderen wordt er een verhaal voorgelezen in de kerk, daarna gaan we in optocht onder begeleiding van het kinderkorps Takostu door het dorp.

After ski party

25 maart 2023

Trek je mooiste ski-pak maar aan want 31 maart organiseert het QlubbRed bestuur een Après ski feestje in Qlubb! De jeugd van groep 6, 7 & 8 en van klas 1,2 & 3 zijn vanaf 20.00 welkom in het Qlubb gebouw!

De eik was hier

24 maart 2023

Leden van Tryater zijn woensdag en donderdag op school geweest om te repeteren voor de voorstelling “De eik was hier”. Vanmorgen waren de kinderen van groep 3 en 4 “proefpubliek” voor deze voorstelling.
De Eik was hier » Tryater

Renovaasje haven

23 maart 2023

Lang om let set it de renovaasje dan dochs útein.
De earste steigers binne der al út. Hjir komme nije loopsteigers yn. Hoe lang it wurk duorret is net bekend.

Havenstichting - Reduzum
Uitgelicht

Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie