Kerk

Hervormde gemeente Reduzum- Idaerd c.a.

kerk-reduzumScriba:Vacant
S. van Lingen, tel: 0566-602410
Contact: pknreduzum@gmail.com


In het midden van Friesland vindt u de kleine gastvrije hervormde PKN gemeente Reduzum – Idaerd c.a.
In de dorpen Reduzum, Idaerd, Friens en het gehucht Eagum, waar alleen nog een witte toren staat – op het middelpunt van Friesland. In deze contreien heersten van ouds ‘rode’ en ‘blauwe’ principes, te weten die van het socialisme en de drankbestrijding, beide vurig aangehangen door de bekende sociaal voelende ds. Boers in het begin van de vorige eeuw.

De gemeente beschikt over drie fraai gerestaureerde kerken in de drie dorpen, waar beurtelings de eredienst op zondagmorgen wordt gevierd.  Er is een hechte meelevende kern van mensen, die aan vele aspecten van de gemeente zijn gestalte geeft.

Kosters van onze drie kerken zijn:

Reduzum: Vacant. Contactpersoon: Tjitske Spijkstra tel. 0566-601819
Friens: fam. Sjonger tel: 0566-601598
Idaerd: Gerrit Hafma Tel 06-25011452
Lokaal Reduzum: S. Zamarylai  tel: 06-51065749

Nieuws uit de kerk

Praktische info

Diaconie

Kerkdiensten

Tsjerkepaad

Tsjerkefûns

Verhuur kerkelijke gebouwen

Werkgroep Focus

ANBI kerk