Alarmkaart

ALARMKAART REDUZUM/FRIENS/IDAERD/EAGUM

Reduzum heeft een coördinatiepunt waar u terecht kunt met meldingen, klachten en vragen over de openbare ruimte. Vanuit dit punt wordt contact opgenomen met het meldpunt van gemeente Leeuwarden; u hoeft dat dus niet zelf te doen: meldpunt@reduzum.com of telefoonnummer (06)39767966

Wilt u wel zelf contact opnemen met de gemeente dan kunt u dit doen via:

SPOED: 112

GEEN SPOED: 0900-8844 (politie)

Huisartsenpraktijk It Kleaster, Wytgaard: (058) 7634513
Huisartsenpraktijk Grou-Irnsum:   (0566) 621310
Huisartsenpraktijk Warga:  (058) 2551261
Dokterswacht Friesland (buiten praktijkuren)        (0900) 1127112

AED: Reduzum: Haedstrjitte 46 (Electra) en Stânfriesstrjitte 3 (fam. Bouma).
AED: Friens: bij het Doarpshûs
AED: Idaerd: bij Frank en Janneke Schuurmans

Bij storing bellen naar LIPS Educatie 0517 433321 of 06 44657657

Doarpsbelang Reduzum: doarpsbelang@reduzum.com
Doarpsbelang Friens: plaatselijkbelangfriens@live.nl
Doarpsbelang Idaerd/Eagum: pb@idaerd.com

Linepraat: linepraat@gmail.com

Doarpssite Reduzum/Friens/Idaerd/Eagum: redactie@reduzum.com

Doarpshûs Friens: It Lokaeltsje ‪(0566) 651234
Doarpshûs Idaerd: It Lokaal (0566) 623925

WMO: Hulp bij zorg en ondersteuning: Bel gemeente Leeuwarden 14058 of bel het Dorpenteam Grou, Oedsmawei 18A 9001JZ Grou: (0566) 625151 info@dorpenteam.nl

Uitgebreidere informatie kunt u vinden in dorpskrant de Linepraat of via www.reduzum.com