Alarmkaart

ALARMKAART REDUZUM/FRIENS/IDAERD/EAGUM

Meldpunt Gemeente:

Voor klachten, op- en aanmerkingen over onderhoud en kwaliteit van de openbare ruimte in het dorp, dient u zelf contact op te nemen met de gemeente.

Dit kan op verschillende manieren:

U kunt ook de app “mijn gemeente” uit de playstore downloaden. Een voordeel van deze app is dat u alle meldingen kunt inzien.

Bij het melden van een kapotte lantaarnpaal, graag het nummer van de paal doorgeven.

Voor vragen over de leefbaarheid in het dorp kunt u een  mail sturen naar doarpsbelang@reduzum.com

SPOED: 112

GEEN SPOED: 0900-8844 (politie)

Huisartsenpraktijk It Kleaster, Wytgaard: (058) 7634513
Huisartsenpraktijk Grou-Irnsum:   (0566) 621310
Huisartsenpraktijk Warga:  (058) 2551261
Dokterswacht Friesland (buiten praktijkuren)        (0900) 1127112

AED: Reduzum: Haedstrjitte 46 (Electra) en Stânfriesstrjitte 3 (fam. Bouma).
AED: Friens: bij het Doarpshûs
AED: Idaerd: bij Frank en Janneke Schuurmans

Bij storing bellen naar LIPS Educatie 0517 433321 of 06 44657657

Doarpsbelang Reduzum: doarpsbelang@reduzum.com
Doarpsbelang Friens: plaatselijkbelangfriens@live.nl
Doarpsbelang Idaerd/Eagum: pb@idaerd.com

Linepraat: linepraat@gmail.com

Doarpssite Reduzum/Friens/Idaerd/Eagum: redactie@reduzum.com

Doarpshûs Friens: It Lokaeltsje ‪(0566) 651234
Doarpshûs Idaerd: It Lokaal (0566) 623925

WMO: Hulp bij zorg en ondersteuning: Bel gemeente Leeuwarden 14058 of bel het Dorpenteam Grou, Oedsmawei 18A 9001JZ Grou: (0566) 625151 info@dorpenteam.nl

Uitgebreidere informatie kunt u vinden in dorpskrant de Linepraat of via www.reduzum.com