Wie klimt er in de pen?


(. . maar op laptop of pc mag ook natuurlijk!)
Voor de Linepraat zijn we op zoek naar nieuwe redactieleden: inwoners van de “fjouwer doarpen”, jong en ouder, die het leuk vinden om eens een stukje te schrijven, een verslag van een activiteit in het dorp maken of bij andere (oud) inwoners aan te schuiven voor interview.

Wie gaat deze uitdaging aan?

Reacties en e.v. vragen graag mailen naar: linepraat@gmail.com

Wa giet de útdaging oan?

Foar de Linepraat sykje we nije redaksjeleden: ynwenners fan de trije doarpen, jong en âlder, dy’t der aardichheid oan ha, om ris wat foar de doarpskrante te skriuwen, in ferslach fan in aktiviteit yn it doarp te meitsjen of ris oan te skowen by in (âld) ynwenner foar in ynterview.

Wa giet dizze útdaging oan?

Reaksjes en ek fragen kinne jim maile nei: linepraat@gmail.com