Ingezonden


6 november
Nea byt

Sneon 1 oktober stie de jierlikse snoekbears-fisk wedstriid wer op ‘e aginda. Nei in kop kofje en in wolkomstwurd fan ‘e foarsitter yn it kafee setten wy mei goede ferwachtingen ôf om ús gelok te (be)sykjen. Nei fiif meter achterútriden gie it al mis, in pear âlden fan dagen setten de auto’s byinoar op. Wat lichte skea, mar se koenen fierder. In túnman trof it minder, it kontakt slot sa fêst as in hûs. Dêr stean jo dan, mar nei wat wrikken en wramen kaam dat op ’t lêst ek los en koenen wy dochs noch allegear te fiskjen.

Nei wat moarns buikes en middeis strieljend waar kamen wy in oere as 5 werom yn it kafee. Der binne gjin sifers fan bekend mar Nea Byt sil hast wol de

Sneon 1 oktober stie de jierlikse snoekbears-fisk wedstryd wer op ‘e aginda. Nei in kop kofje en in wolkomstwurd fan ‘e foarsitter yn it kafee setten wy mei goede ferwachtingen ôf om ús gelok te (be)sykjen. Nei fiif meter achterútriden gie it al mis, in pear âlden fan dagen setten de auto’s byinoar op. Wat lichte skea, mar se koenen fierder. In túnman trof it minder, it kontakt slot sa fêst as in hûs. Dêr stean jo dan, mar nei wat wrikken en wramen kaam dat op ’t lêst ek los en koenen wy dochs noch allegear te fiskjen.

Nei wat moarns buikes en middeis strieljend waar kamen wy in oere as 5 werom yn it kafee. Der binne gjin sifers fan bekend mar Nea Byt sil hast wol de meast weardeleaze fiskklup fan hiel Nederlân wêze, want it die bliken dat der mar in suterige fjouwer snoekbearzen fongen wienen.

Mei 22 man is soks net in dike soad, mar hawar dochs in priisútrikking:

1e priis Hindrik en Taco 51sm en 44sm.

2e priis Rijk en Richard 54,5sm, ek de grutste fisk.

3e priis Jaap en Hindrik 45sm.

Priis foar de grutste tsjinslach Henk.

Nei in moaie dei hawwe jo altiten sterke ferhalen, sadwaande wie it noch lang noflik neisitten by Jeroen en Lutske.

L.

wêze, want it die bliken dat der mar in suterige fjouwer snoekbearzen fongen wienen. Mei 22 man is soks net in dike soad, mar hawar dochs in priisútrikking:

1e priis Hindrik en Taco 51sm en 44sm.

2e priis Rijk en Richard 54,5sm, ek de grutste fisk.

3e priis Jaap en Hindrik 45sm.

Priis foar de grutste tsjinslach Henk. Nei in moaie dei hawwe jo altiten sterke ferhalen, sadwaande wie it noch lang noflik neisitten by Jeroen en Lutske.

L.


25 oktober

Stichting HVS breidt haar werkgebied uit naar 9 dorpen.

De Stichting Hoekstra-Viersen-Steenendam is in 2006 opgericht door het echtpaar Johanna en Abraham Dijkstra, die in 1963 van Leeuwarden naar Grou verhuisden en hier tot hun overlijden zijn blijven wonen. Joke en Bram voelden zich thuis in Grou en voelden zich verbonden met de Grousters en hun dorp.
Het doel van de Stichting is het financieel ondersteunen van Grousters, die actief zijn op sociaal, cultureel of sportief gebied. De Stichting wil deze inwoners de kans geven zich verder te ontplooien door ze financieel te ondersteunen. Ook Grouster verenigingen, stichtingen, scholen en instellingen kunnen een financiële aanvraag bij de Stichting doen. De afgelopen jaren heeft de Stichting o.a. tientallen jonge sporters financieel ondersteund, maar ook Grouster sport- en cultuurverenigingen, stichtingen, scholen en instellingen.
Om een paar voorbeelden te noemen,  zeilster Laila van der Meer, schaatser Marwin Talsma en surfer Hidde van der Meer, maar ook bijvoorbeeld het Sint Piterfeest, het Grouster Mingdkoor, de Stichting Zeilen zonder Beperking en Stichting Play en Skate Court Grou.
Op de website  www.stichtinghvs.nl staan vele andere voorbeelden van ondersteuning door de Stichting.

Vanaf komend jaar wil de Stichting Hoektra-Viersen-Steenendam  haar “werkgebied” uitbreiden naar de inwoners van de omringende dorpen Idaerd, Aegum,  Reduzum, Friens, Warten, Wergea, Warstiens en Jirnsum. Dus met Grou nu 9 dorpen.
Dat betekent dat inwoners van de bovengenoemde dorpen vanaf nu een aanvraagformulier kunnen invullen en financiële ondersteuning kunnen aanvragen. Op de site van de Stichting is een aanvraagformulier te vinden voor zowel personen als verenigingen, stichtingen, scholen en instellingen. De aanvragen worden door het bestuur  beoordeeld en de aanvragers krijgen voor eind juli bericht of hun aanvraag gehonoreerd wordt.
Ben je geïnteresseerd, kijk op onze website www.stichtinghvs.nl voor meer informatie en denk je in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning, vul een aanvraagformulier in voor 15 februari 2023.

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur van de Stichting HVS


4 oktober

Op zaterdag 8 oktober verzorg ik een Advanced workshop Wim Hof van 13-17 uur.
In de advanced workshop gaan we verder met jouw kennis en kunde van de Wim Hof methode, we gaan wat verder in op de wetenschappelijk onderbouwde theorie en gaan een stap verder met de volgende oefeningen:
– Power breathing and meditation, een nog krachtigere manier van ademhalen dan de gewone Wim Hof ademhaling
– Brown fat activation exercise, met deze oefening leer je controle te krijgen over het activeren van je bruine vet
– Advanced physical exercises, verwarm jezelf na de kou met deze oefeningen
– Advanced exercises for cold, we gaan nu een stapje verder dan gewoon zitten in een ijsbad
– Conscious breathing exercises, bewuste aansturing van je ademhaling vanuit buik, borst en flanken.
Zeer zeker een aanrader voor jou als je al ervaring hebt met koudetraining! Meld je snel aan als je geïnteresseerd bent; het is al bijna zover!!! Gearte@praktijknoardein.nl of via whatsapp 06 38623233

Ben je benieuwd wat koude beoefening voor je kan betekenen? Op 29 oktober verzorg ik een workshop van 13-17 uur waar we aan de slag gaan met de drie componenten van de Wim Hof Methode. Blootstellen aan koude, ademhalingsoefeningen, mindset en focus. Met als toetje (als je wil!) een ijsbad om in te zitten! Het heeft super veel gezondheidsvoordelen als je regelmatig de tijd neemt voor deze componenten. Laat je verrassen en spring in het diepe! De levenslange investering in jezelf kost 95 euro. Voor meer info kun je me mailen (Gearte@praktijknoardein.nl) of appen (0638623233). Zie ik je dan?

www.praktijknoardein.nl


30 september


Of u nu een klein, gemiddeld of groot inkomen heeft, geld tellen is voor iedereen van belang. Om schulden te voorkomen, om uit de schulden te komen en om rust en controle te krijgen. De cursus ‘Geld telt’ helpt u daarbij. U leert hoe u uw financiële zaken op orde krijgt en overzicht houdt op uw inkomsten en uitgaven. Deelname is gratis.

Werkwijze
‘Geld telt’ is een praktische cursus met (kleine) huiswerkopdrachten. U ontvangt een map die u helpt bij het ordenen van uw administratie. Naast praktische tips en informatie van de cursusleider is de ervaring dat deelnemers onderling ook veel handige ideeën uitwisselen.
U hoeft absoluut niet uw persoonlijke situatie te vertellen in de groep!

Wat komt aan bod:

  • Het sorteren van post en betalingen.
  • Hoe maak ik een overzichtelijke administratie.
  • Hoe krijg ik een overzicht van mijn eventuele schulden.
  • Hoe krijg ik meer inzicht en overzicht in inkomsten en uitgaven.
  • Informatie over regelingen en voorzieningen waarvoor u mogelijk in aanmerking komt.
  • U ontvangt informatie over (noodzakelijke) papieren en verzekeringen.

Wanneer
Woensdag 16, 23 en 30 november 2022 van 19.30 tot 21.30 uur.  

Waar
Kantoor van Dorpenteam Zuid.

Adres: De Muldyk 1, 9001 XV Grou.

Aanmelden of vragen?

Deelname is gratis.

Aanmelden kan bij Sietske Nettinga. Telefoonnummer 06 – 57 19 84 72 of mailen: s.nettinga@amaryllisleeuwarden.nl

Aanmelden via onderstaande link

Cursus Geld Telt – Amaryllis Leeuwarden


28 augustus 2022
Brandwondenstichting zoekt collectanten

Helaas komen we een aantal collectanten te kort in Reduzum/Friens en daarom zijn we op zoek naar vrijwillgers die willen collecteren voor de brandwondenstichting in week 41 (9-15 oktober).

Collecteren voor de brandwondenstichting is belangrijk want met het collectegeld zal geinvesteerd worden in wetenschappelijk onderzoek. Met dit onderzoek worden nieuwe behandelmethodes gerealiseerd. Dit maakt het verschil voor de brandwondenpatiënten.

Heb jij tijd over of wil je tijd vrij maken in week 41 (9-15 oktober) dan zijn wij op zoek naar jou!

Heb je interesse om collectant te worden laat het dan weten door een mail of berichtje te sturen met je gegevens naar Nelleke van der Valk;
Nellekevdm@gmail.com / 0683252532


25 mei 2022
De Karavaan nei Reduzum, gjist ek mei?

Op tongersdei 26 maaie komt de Karavaan nei de Takomst yn Reduzum. Meirinners hearre graach it ferhaal oer de wynmûne en wat dit allegear yn de doarpen brocht hat. De dei begjint yn Ljouwert yn it BOSK. Fanôf der rint de Karavaan nei de Tiny Houses efter Goutum, sels hûzen bouwen fan âlde boumaterialen. De âlde ferkearstoer fan Eelde hat hjir syn nije bestimming fûn, denei gjit de tocht lâns in parkearplak mei in sinnedak en in earder transformatorhokje wat no te hier is as Bêd en Brochje. Ek komt in stikje ekologysk bermbehear fan de Gemeente Ljouwert foarby. Dernei komt de Karavaan by it plak wer de nije doarpsmûne fan Reduzum, Friens en Idaerd komt. Hjir is ek in koart skoft foar in hapje iten. Dernei gjit de reis mei elektryske sloepen nei Grou wer in programma rûn “Visie Grou 2030” is. Ek wurdt Grou wer in stikje griener makke, is Lijn 30 (de bus nei de takomst) en is der ta beslút in lezing fan Jan Terlou. Dielname is fergees en der is foar 50 minsken plak yn de boaten.
Oanmelde kin op karavaan.frl

Karavaan nei de Takomst


28 april 2022

17 dorpen in zuiden Gemeente Leeuwarden krijgen een glasvezelnetwerk van DELTA Fiber Netwerk

In Grou, Baard, Bears, Easterlittens, Hilaard, Húns, Idaerd, Jellum, Jirnsum, Jorwert, Mantgum, Reduzum, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum en Wytgaard gaat DELTA Fiber Netwerk glasvezel aanleggen. Na het verstrijken van de deadline van 27 april bleek dat er ruimschoots voldoende inwoners zich hebben aangemeld voor glasvezel. De aanleg start al in juni 2022 en het laatste dorp zal medio 2023 van glasvezel gebruik kunnen maken. Nu het zeker is dat er glasvezel komt, krijgen diegenen die nog geen abonnement hebben afgesloten, tot 20 mei om zich alsnog aan te melden zonder dat er aansluitkosten gerekend worden.

Zarah van den Berg, projectmanager bij DELTA Fiber Netwerk, legt uit: “We zijn heel blij dat het gelukt is. Het buitengebied was al aangesloten op een glasvezelnetwerk. Het is voor iedereen hier heel fijn dat nu ook de inwoners van deze dorpen aangesloten worden op glasvezel. Zij mogen natuurlijk niet achterblijven.”

Gratis glasvezel voor alle inwoners

Van den Berg vervolgt: “Opvallend in deze gemeente was de steun die we hebben gehad van de plaatselijke belangen, verenigingen en sportclubs. Maar liefst 12 partijen hebben de schouders eronder gezet en daarmee ook inkomsten voor lokale projecten opgehaald. Fantastisch en een verklaring voor dit hele mooie resultaat. Nu het zeker is dat er glasvezel komt, krijgen alle inwoners binnen deze dorpen van gemeente Leeuwarden een gratis glasvezelaansluiting aangeboden. Elke straat krijgt zo een toekomstbestendig internet- en televisienetwerk.

Maar let op, een glasvezelaansluiting is nog geen werkende verbinding. Wanneer mensen gebruik willen maken van de voordelen van glasvezel, dan kunnen zij een glasvezelabonnement afsluiten. Doen zij dit voor 20 mei, dan profiteren zij van de welkomstaanbiedingen van de deelnemende telecomaanbieders.”

Glasvezel Informatiepunt Grou blijft open

Mochten mensen nog twijfelen en meer willen weten over glasvezel of de aanleg ervan, dan zijn zij welkom bij het Glasvezel Informatiepunt aan het Halbertsma’s Plein 2, midden in het centrum van Grou. Aanmelden kan verder via de website en de lokale wederverkopers die ook op gavoorglasvezel.nl te vinden zijn.


31 januari
Hey hoi!

Ik ben Lieke van den Bosch, 15 jaar oud en woon sinds januari 2021 aan de Haedstrjitte 19 in Reduzum. Ik houd van lekker eten en sporten. Ik zit op Pasveer  (muziekkorps in Leeuwarden) en speel dwarsfluit en piccolo. Ook help ik hier in Reduzum mee bij GV Stânfries met de peuter-/kleutergym. Ik zit in het derde jaar van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden.  Op 29 januari 2023 zou ik heel graag aan boord stappen van het zeilschip De Wylde Swan, met de organisatie Masterskip.
Nu vraag je je waarschijnlijk af: wat is Masterskip? Ik zal het even kort uitleggen.

Masterskip is een organisatie die met scholen samenwerkt om een mooie leerzame ervaring neer te zetten. Je gaat namelijk met een groep jongeren van je eigen leeftijd mee op een hele grote zeilboot om een reis te maken. Er zijn en paar reizen: van Spanje naar de Caribische eilanden, rond de Caribische eilanden of van de Caribische eilanden naar Spanje.  Het lijkt mij super gaaf om met de reis rond de Caribische eilanden mee te gaan; eerst met het vliegtuig naar de Caribische eilanden toe en dan de boot op! Eerst kun je wennen aan de boot en de mensen een beetje leren kennen…. En dan: ZEILEN! Je maakt korte en langere tochtjes naar verschillende eilanden van het Caribische zeegebied. De hele reis duurt 5 weken. Nu denk je vast: en hoe doe je dat met school? Dit gaat natuurlijk gewoon door. De dag begint om 6:45uur, na het ontbijt ga je tot 12 uur bezig met school. (midden op de oceaan dus!) Op het schip zijn docenten mee die je kunnen helpen met huiswerk en dergelijke als je dit nodig hebt. Na de lunch is het tijd om het schip helemaal schoon te maken. Van 14-16:00uur zijn er workshops en lessen van de docenten, en dan vanaf 16uur is het tijd om echt te leren zeilen, op het enorme schip. Avonds zijn er groepsactiviteiten of moet je wachtlopen tot 12uur nachts. Je slaapt in een bunker of in een hangmat en je hebt een eigen scheepskist om je spullen in te doen. Er is niet zo veel water dus je kan maar 3 minuten per week douchen. Dat zal wel even wennen zijn. Er zijn ook excursies op het land en al met al is het een geweldig leerzame en leuke reis waar je nieuwe mensen (en jezelf) leert kennen en goede vriendschappen uit kunnen komen.

Natuurlijk lijkt het mij super gaaf om mee te gaan!
Maar…. De reis kost €6950,- en op dit moment heb ik nog maar… 45 euro gespaard.
ik moet dus heel goed mijn best doen om dat bedrag bij elkaar te krijgen.

Wat is mijn actieplan om bijna 7000 euro in 1 jaar bij elkaar te sparen?

– Heitje voor een karweitje.
Ik heb ervaring met oppassen bij kinderen van 0 tot 10 jaar.
Ik kan uw auto weer laten stralen van buiten én binnen door een goede schoonmaakbeurt.
Vegen, harken, grasmaaien of brandhout kruien; vraag mij!

– Meerdere verkoopdagen, ‘garagesales’ in onze Garage. (Haven 1).
Houdt de Linepraat in de gaten voor de dagen!
– Verkoop deur tot deur
Een appeltje (voor de dorst) of wc papier… tenslotte moeten we allemaal toiletteren en deze reis kost een Shit-load of money!

– een bijbaantje in de zomervakantie

Meer informatie over Masterskip vindt u hier: masterskip.com
Mijn eigen pagina, waar ik ook het gespaarde bedrag bijhoud is:   https://masterskip.com/masteracties/lieke-van-den-bosch/
Ook kunt u mij volgen via Instagram: lieke_vdboschmasterskip
en facebook: Lieke van den Bosch
Doneren mag ook! Mijn bankrekeningnummer is: NL74 RABO 0332044661
Tot de volgende Linepraat!

Vriendelijke groeten, Lieke van den Bosch


7 januari 2022

Digitale informatiebijeenkomst en ter inzage legging ontwerp beleidskader wonen in de dorpen Gemeente Leeuwarden communicatie dorpen

Wilt u graag mondeling geïnformeerd worden over het ontwerp beleidskader? Dan bent u van harte welkom om aan te sluiten bij de digitale informatiebijeenkomst op maandag 17 januari. U kunt deelnemen via de link: https://online.mhbav.nl/wonenindorpen

De bijeenkomst begint om 19.30u en tot circa 20.45u duren.


22 december
Hallo lezer,

Ik lees vaker op social media over community pantries en in Leeuwarden staan zelfs buurtkoelkasten. (gaat via buurvrouw & buurvrouw bus  )
Het doel hiervan is dat mensen die bijvoorbeeld te veel voorraad in hun kast hebben of iets wat ze achteraf toch niet zo lekker vinden dit kunnen delen met hun omgeving zodat het niet over datum gaat en in de prullenbak beland. Behalve voedsel kunnen mensen ook producten weggeven/doneren zoals toiletpapier, douchespulletjes, vrouwelijke hygiene producten , wasmiddel, mondkapjes enz.

Persoonlijk heb ik in augustus/september te veel peren en appels van de boom in onze tuin en zou dat een geschikte plek zijn om er wat neer te leggen voor iemand zonder actief een oproep te hoeven maken.

Naast dat je dus dingen red van de afvalberg help je iedereen die op dat moment iets nodig heeft maar om wat voor reden dan ook dat niet kan halen.  Vooral in deze tijd hebben mensen het erg lastig en dit is een mooie laagdrempelige manier om elkaar te helpen want het leven zit vol verrassingen en iedereen kan wel eens een steuntje in de rug gebruiken.

Het is dus een soort van voorraadkast van het dorp voor het dorp. Iedereen kan eraan meedoen. Ik ben benieuwd of er hier in het dorp animo voor is.  Mocht dit zo zijn dan lijkt een centraal punt in het dorp een ideale plek en samen met een paar vrijwilligers zorg je ervoor dat de kast of koelkast netjes is en voedsel dat toch over datum gaat of echt niet meer goed is eruit wordt gehaald.

met vriendelijke groet,

Christien Klomp – van der Wal


1 december 2021
Houtstoken

Berichtgevingen over hoge brandstofprijzen zijn tegenwoordig niet van de lucht en het stookseizoen begint nog maar net. Overal komen er nieuwe houtstoker bij en ze gaan stoken met de kennis van ‘het horen zeggen’. Daar komen problemen van! Maar ook de meer ervaren houtstoker heeft af en toe een opfrissertje nodig. Het wordt daarom weer tijd voor een wijd verspreide publicatie, om het ‘onkundig kachel stoken’ beperkt te houden. Hieronder het artikel.

Om met houtstoken te beginnen, kiezen velen voor een kleine metalen houtkachel. Hoeveel warmte die geeft -van voor gezeligheid even wat hout opstoken- en hoeveel overlast ermee wordt veroorzaakt, veel hangt af van het stookgedrág. De bewuste stoker behaalt een beter resultaat en houdt de uitstoot laag. Om dat te kunnen bereiken zijn 10 stooktips van belang. Een aantal komen overeen met de meest geldende, maar een paar zijn anders en zorgen voor een beter resultaat.

• Stook alleen ‘door en door’ droog brandhout. Met een houtvochtmetertje is het resterende percentage te meten en dat mag niet meer dan 12% bedragen. Dit lukt door de gekloofde stammen jarenlang op de wind te laten drogen en een klein aantal in een warme kamer een paar dagen nog te laten acclimatiseren.
• Een houtkachel is beslist niet een kolenkachel die je vol stapelt en langzaam laat branden. Een houtkachel is een gaskachel en want de gasvlam levert veruit de meeste warmte.
• Een voluit brandende gasvlam heeft rondom, vooral een zijdewaartse luchtaanvoer nodig. Laat een aanwezige onderluchtoevoer dus dicht. (Bij sommige kachels ontbreekt een goede zijwaartse luchttoevoer. Dan is het nodig de deur op een kier te laten.)
• De schoorsteentrek wordt gemaakt doordat de schoorsteen zelf warm is geworden én door de langsstrijkende wind. In de schoorsteen is allereerst warmte nodig voor het op gang brengen van het systeem. Laat de gasvlam daarom voluit branden. Is er geen of nauwelijks wind, dan wordt goed houtstoken lastiger.
• Houdt de houtstapel klein. Leg -vijf tot acht- kleine blokken bijelkaar in de kachel, van onder naar boven opgestapeld tot aan de kleinste stukjes, zodat ze samen een piramide vormen.
• Steek de stapel boven aan met een aanmaakblokje.
• Op een dichte stenen vloer verbrandt hout vollediger op dan op een metalen vloer. Een minimale hoeveelheid as blijft er van over, wat wel regelmatig moet worden verwijderd.
• Maak gebruik van de accumulatie van de kachel zelf. Na het volledig opbranden van één stapeltje warmt hij nog een poos na. Stop dan met aanvoeren en sluit de kachel af om dit maximaal te benutten. Begin later van voren af aan.
• Zijn ook de wanden bekleed met (vuurvaste) stenen, dan verbrandt hout nóg beter en blijft de kachel langer nawarmen.
• Bij een hevige kou-inval en een lange vraag naar warmte kunnen -net vóór het uitdoven- opnieuw een paar blokken er bij worden gelegd. Leg de blokken echter niet bovenop de restjes vuur, maar er náást! Op deze manier ze verbranden gelijkmatiger. En de luchttoevoer blijft open!

Met een goede stook houden we het voor iedereen leuker.

Fetze Tigchelaar

1 december

Bêste minsken,

Wat een prachtige lêste wurkwike ha jim ús jûn.
Een soad moaie, hertferwarmende wurden, kaarten, mappen mei eigen makke betankjes, kado’s, persoanlike taspraken.
Wy wiene der stil fan.
It is moai om alles nog is troch te sjen en te lêzen.
Us hertlike tank hjirfoar.

Mei hertlike groetnis,
Bernard en Lenie Abma