Ingezonden


13 februari 2022
Aanleg glasvezel in de gemeente Leeuwarden

In de gemeente Leeuwarden wordt glasvezel aangelegd. Dit wordt gedaan door Glaspoort en
Deltafiber. Gemeente Leeuwarden heeft op basis van de telecommunicatiewet toestemming
gegeven dat ze glasvezel mogen aanleggen.

Glaspoort legt in alle dorpen en de industrieterreinen glasvezel aan. Deltafiber legt glasvezel aan in
de dorpen aan de zuidzijde van Leeuwarden.

Het kan voorkomen dat Glaspoort en Deltafiber tegelijk in een dorp of een wijk glasvezel aan willen
leggen. In dat geval moet een aanbieder 6 maanden wachten nadat de eerste aanbieder glasvezel
heeft aangelegd. Helaas kan de gemeente de aanbieders niet verplichten om gelijktijdig aan te
leggen.

Nadat het glasvezel is gelegd, maakt de aanbieder de weg/stoep weer dicht. Het kan voorkomen dat
het straatwerk na de aanleg van glasvezel niet netjes meer ligt. Dit komt bijvoorbeeld als er veel
regen is gevallen waardoor tegels wegzakken. Mocht dit het geval zijn, dan herstelt de aanbieder het
straatwerk.

Zowel Glaspoort als Delta zal via diverse kanalen communiceren over de mogelijkheden om een
glasvezelaansluiting te realiseren. Het is niet verplicht voor inwoners om gebruik te maken van het
glasvezelnetwerk. Inwoners kunnen van beide partijen de aansluiting kosteloos laten plaatsen in de
woning. Wanneer u de aansluiting in de woning laat plaatsen kunt u direct of later nog een
abonnement afsluiten.
Meer informatie?
Kijk op Projecten Wij Werken Aan; Glasvezel – Gemeente Leeuwardendecember 2022
Fan it doarp nei de stêd

Nei 34 jier mei in protte nocht yn Reduzum wenjen te hawwen, wie it no tiid om in eigen plakje te finen, de measte doarpsgenoaten witte no dat ik fan 1 novimber ôf in eigen appartemint yn in soarchynstelling (S’ Heerenloo Ljouwert) haw.

Ik wit noch goed de earste kear dat Hendrik en ik mei ús elektryske rolstoel it sportfjild op rieden, alle bern kamen in protte fragen stellen. De twadde kear wie it dien en hearden wy krekt as alle oare bern dêr by en dat is it moaie fan in doarp as Reduzum. En net allinnich de waarmte, belutsenens en akseptaasje, mar ek de foarsjennings dy’t oankocht binne foar minsken dy’t yn in rolstoel sitte of muoite hawwe mei rinnen en noch meidwaan kinne oan de aktiviteiten yn it doarp. Ik hoopje dat dit ek yn de takomst besjoen wurdt, elkenien is fan belang!

As lêste haw ik in boadskip: akseptearje elkenien, mar lit it doarp in doarp bliuwe.

Tank foar alles en oant gau!

Groetnis,
Pieter Hofstra


6 november
Nea byt

Sneon 1 oktober stie de jierlikse snoekbears-fisk wedstriid wer op ‘e aginda. Nei in kop kofje en in wolkomstwurd fan ‘e foarsitter yn it kafee setten wy mei goede ferwachtingen ôf om ús gelok te (be)sykjen. Nei fiif meter achterútriden gie it al mis, in pear âlden fan dagen setten de auto’s byinoar op. Wat lichte skea, mar se koenen fierder. In túnman trof it minder, it kontakt slot sa fêst as in hûs. Dêr stean jo dan, mar nei wat wrikken en wramen kaam dat op ‘t lêst ek los en koenen wy dochs noch allegear te fiskjen.

Nei wat moarns buikes en middeis strieljend waar kamen wy in oere as 5 werom yn it kafee. Der binne gjin sifers fan bekend mar Nea Byt sil hast wol de

Sneon 1 oktober stie de jierlikse snoekbears-fisk wedstryd wer op ‘e aginda. Nei in kop kofje en in wolkomstwurd fan ‘e foarsitter yn it kafee setten wy mei goede ferwachtingen ôf om ús gelok te (be)sykjen. Nei fiif meter achterútriden gie it al mis, in pear âlden fan dagen setten de auto’s byinoar op. Wat lichte skea, mar se koenen fierder. In túnman trof it minder, it kontakt slot sa fêst as in hûs. Dêr stean jo dan, mar nei wat wrikken en wramen kaam dat op ‘t lêst ek los en koenen wy dochs noch allegear te fiskjen.

Nei wat moarns buikes en middeis strieljend waar kamen wy in oere as 5 werom yn it kafee. Der binne gjin sifers fan bekend mar Nea Byt sil hast wol de meast weardeleaze fiskklup fan hiel Nederlân wêze, want it die bliken dat der mar in suterige fjouwer snoekbearzen fongen wienen.

Mei 22 man is soks net in dike soad, mar hawar dochs in priisútrikking:

1e priis Hindrik en Taco 51sm en 44sm.

2e priis Rijk en Richard 54,5sm, ek de grutste fisk.

3e priis Jaap en Hindrik 45sm.

Priis foar de grutste tsjinslach Henk.

Nei in moaie dei hawwe jo altiten sterke ferhalen, sadwaande wie it noch lang noflik neisitten by Jeroen en Lutske.

L.


28 augustus 2022
Brandwondenstichting zoekt collectanten

Helaas komen we een aantal collectanten te kort in Reduzum/Friens en daarom zijn we op zoek naar vrijwillgers die willen collecteren voor de brandwondenstichting in week 41 (9-15 oktober).

Collecteren voor de brandwondenstichting is belangrijk want met het collectegeld zal geinvesteerd worden in wetenschappelijk onderzoek. Met dit onderzoek worden nieuwe behandelmethodes gerealiseerd. Dit maakt het verschil voor de brandwondenpatiënten.

Heb jij tijd over of wil je tijd vrij maken in week 41 (9-15 oktober) dan zijn wij op zoek naar jou!

Heb je interesse om collectant te worden laat het dan weten door een mail of berichtje te sturen met je gegevens naar Nelleke van der Valk;
Nellekevdm@gmail.com / 0683252532


22 december 2021
Hallo lezer,

Ik lees vaker op social media over community pantries en in Leeuwarden staan zelfs buurtkoelkasten. (gaat via buurvrouw & buurvrouw bus  )
Het doel hiervan is dat mensen die bijvoorbeeld te veel voorraad in hun kast hebben of iets wat ze achteraf toch niet zo lekker vinden dit kunnen delen met hun omgeving zodat het niet over datum gaat en in de prullenbak beland. Behalve voedsel kunnen mensen ook producten weggeven/doneren zoals toiletpapier, douchespulletjes, vrouwelijke hygiene producten , wasmiddel, mondkapjes enz.

Persoonlijk heb ik in augustus/september te veel peren en appels van de boom in onze tuin en zou dat een geschikte plek zijn om er wat neer te leggen voor iemand zonder actief een oproep te hoeven maken.

Naast dat je dus dingen red van de afvalberg help je iedereen die op dat moment iets nodig heeft maar om wat voor reden dan ook dat niet kan halen.  Vooral in deze tijd hebben mensen het erg lastig en dit is een mooie laagdrempelige manier om elkaar te helpen want het leven zit vol verrassingen en iedereen kan wel eens een steuntje in de rug gebruiken.

Het is dus een soort van voorraadkast van het dorp voor het dorp. Iedereen kan eraan meedoen. Ik ben benieuwd of er hier in het dorp animo voor is.  Mocht dit zo zijn dan lijkt een centraal punt in het dorp een ideale plek en samen met een paar vrijwilligers zorg je ervoor dat de kast of koelkast netjes is en voedsel dat toch over datum gaat of echt niet meer goed is eruit wordt gehaald.

met vriendelijke groet,

Christien Klomp – van der Wal


1 december 2021
Houtstoken

Berichtgevingen over hoge brandstofprijzen zijn tegenwoordig niet van de lucht en het stookseizoen begint nog maar net. Overal komen er nieuwe houtstoker bij en ze gaan stoken met de kennis van ‘het horen zeggen’. Daar komen problemen van! Maar ook de meer ervaren houtstoker heeft af en toe een opfrissertje nodig. Het wordt daarom weer tijd voor een wijd verspreide publicatie, om het ‘onkundig kachel stoken’ beperkt te houden. Hieronder het artikel.

Om met houtstoken te beginnen, kiezen velen voor een kleine metalen houtkachel. Hoeveel warmte die geeft -van voor gezeligheid even wat hout opstoken- en hoeveel overlast ermee wordt veroorzaakt, veel hangt af van het stookgedrág. De bewuste stoker behaalt een beter resultaat en houdt de uitstoot laag. Om dat te kunnen bereiken zijn 10 stooktips van belang. Een aantal komen overeen met de meest geldende, maar een paar zijn anders en zorgen voor een beter resultaat.

• Stook alleen ‘door en door’ droog brandhout. Met een houtvochtmetertje is het resterende percentage te meten en dat mag niet meer dan 12% bedragen. Dit lukt door de gekloofde stammen jarenlang op de wind te laten drogen en een klein aantal in een warme kamer een paar dagen nog te laten acclimatiseren.
• Een houtkachel is beslist niet een kolenkachel die je vol stapelt en langzaam laat branden. Een houtkachel is een gaskachel en want de gasvlam levert veruit de meeste warmte.
• Een voluit brandende gasvlam heeft rondom, vooral een zijdewaartse luchtaanvoer nodig. Laat een aanwezige onderluchtoevoer dus dicht. (Bij sommige kachels ontbreekt een goede zijwaartse luchttoevoer. Dan is het nodig de deur op een kier te laten.)
• De schoorsteentrek wordt gemaakt doordat de schoorsteen zelf warm is geworden én door de langsstrijkende wind. In de schoorsteen is allereerst warmte nodig voor het op gang brengen van het systeem. Laat de gasvlam daarom voluit branden. Is er geen of nauwelijks wind, dan wordt goed houtstoken lastiger.
• Houdt de houtstapel klein. Leg -vijf tot acht- kleine blokken bijelkaar in de kachel, van onder naar boven opgestapeld tot aan de kleinste stukjes, zodat ze samen een piramide vormen.
• Steek de stapel boven aan met een aanmaakblokje.
• Op een dichte stenen vloer verbrandt hout vollediger op dan op een metalen vloer. Een minimale hoeveelheid as blijft er van over, wat wel regelmatig moet worden verwijderd.
• Maak gebruik van de accumulatie van de kachel zelf. Na het volledig opbranden van één stapeltje warmt hij nog een poos na. Stop dan met aanvoeren en sluit de kachel af om dit maximaal te benutten. Begin later van voren af aan.
• Zijn ook de wanden bekleed met (vuurvaste) stenen, dan verbrandt hout nóg beter en blijft de kachel langer nawarmen.
• Bij een hevige kou-inval en een lange vraag naar warmte kunnen -net vóór het uitdoven- opnieuw een paar blokken er bij worden gelegd. Leg de blokken echter niet bovenop de restjes vuur, maar er náást! Op deze manier ze verbranden gelijkmatiger. En de luchttoevoer blijft open!

Met een goede stook houden we het voor iedereen leuker.

Fetze