Lopende zaken Meldpunt


In onderstaande lijst staan de zaken die bij het Meldpunt van Doarpsbelang Reduzum binnenkwamen en waar de gemeente (of andere partij) al van op de hoogte is. Heeft u iets gezien dat aandacht nodig heeft, kijk dan eerst in deze lijst of er al een melding is gedaan. Hier kunt u zien hoe u een nieuwe melding door kunt geven: https://www.reduzum.com/reduzum/meldpunt/ Het meesturen van een duidelijke foto van de situatie ter plekke is een handig hulpmiddel voor zowel Meldpunt als gemeente. Bij het melden van kapotte lantaarnpalen graag het volledige nummer van de paal erbij zetten.

Datum gemeld Onderwerp Dossiernr. gemeente Bijzonderheden
20 sept Veel onkruid bij parkeerterrein haven
13 sept Beukenhaag bij parkeerterrein haven is te lang niet gesnoeid
13 sept Hek ingang kerkhof: Door verzakking van de eerder gerestaureerde pilaar sluit de schuif van het hek niet meer
9 sept Onkruid rond parkeerplaats it Houtstek
8 sept Onkruid bij peuterspeelzaal 360810 14 september aangepakt
1 sept Hek bij nieuwe begraafplaats sluit niet goed
23 aug Snoeien heg Trije Romers i.v.m. fietsers op de weg door verbreding fietspad 359099
18 aug Verzakking grond bij haven/vissteiger 358751
16 aug Verzakking bij verkeersdrempel Ayttawei 358569 Vervolg op melding 355393 Half september opgelost
15 aug Lantaarnpalen bajonetkruising N354 doen het niet KCC-321094-X8N6S3(provincie)
9 juli Hinder door slechte aansluiting oude naar nieuwe bestrating Haedstrjitte 29 355302
9 juli Veel en hoog opgroeiend onkruid rondom monument en bushalte Trije Romers
7 juli Verkeerde naam op straatnaam­bordje it Pypke; er staat de Terp 355306
13 juni Niet opgeruimde takken  en hoog gras tegenover de haven (Suderom)
9 juni Slechte staat vissteigers aan de Zwette + begroeiing d.d. 3 aug: Begroeiing aangepakt maar steigers zelf nog niet. Opnieuw gemeld bij gemeente
3 en 12 juni Dode bomen D.S. Bangmastrjitte 31 en tegenover nr. 9 2021/348227 Aanvullend op melding 2021/348227 van 24 april
26 april bankje Trije Romers, plank vervangen 2021/348220
24 april Dode boom Bangmastrjitte 27, ook al gemeld op 8 november 2020 2021/348227 Reactie gemeente: boom staat op lijst en wordt mogelijk in het najaar vervangen
23 april Belijning Parkeerplaats achter Bangmastrjitte. Achter de woningen aan het einde van de Bangmastrjitte. Auto’s staan nu niet goed binnen de vakken waardoor er minder auto’s kunnen parkeren. 348251 doorlooptijd 3 maanden. Op 20 september opnieuw onder de aandacht gebracht bij de gemeente
2 april Verlichting bajonetkruising Tsienzerbuorren nr. 8941 en 892 3462823
27 maart Inrit Houtstek, gevraagd om inrit + stoep aan beide zijden te herstraten
23 maart Lantaarnnr. 0242 gaat om elf uur uit en daarvoor geeft hij half licht 345934
14 maart Hoogteverschil tussen weg (geasfalteerd) en parkeerplaats aan de Haven, blijkt dat daar al 2 keer mensen gestruikeld zijn waarvan één met letsel. 345300
2 maart bomen langs oude haven zorgen voor overlast 2121/344294 Antwoord gemeente: Dit jaar inspectie van de bomen. Dan komt er een snoeiopdracht, hopende eind van het jaar. Om de 3 jaar is er een inspectie van de bomen in Reduzum.
12 december Lindeboom in Haedstrjitte net voorbij het café bij Prinsentuin staat in water. Tegels en stenen zakken weg. Groenadviesgroep heeft de gemeente geadviseerd over beste oplossing Dit geldt voor meerdere lindes in de straat. Wordt aan gewerkt