Oud papier

Service Ynformaasje Punt  Omrin www.omrin.nl
Bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur via 0900 – 210 0 21

  • Jarig-Jan Boersma – Contactpersoon Friens
  • Tabe de Graaf – Contactpersoon Idaerd
  • Frederik van Dijk – Contactpersoon Reduzum

LET OP: Dit skema is ûnder foarbehâld fanwêge mooglike feroarings op it mêd fan âldpapier ynsammeljen.

Oudpapier ophaalschema 2021

Woensdagavond, om de vier weken,  wordt het oud papier opgehaald. Op de ouders van schoolgaande kinderen wordt periodiek een beroep gedaan om te helpen. Zoals is afgesproken op een zakelijke ouderavond van enige jaren geleden. Zolang Corona nog de scepter zwaait wil de chauffeur van de Omrin-auto maximaal 2 hulpen achter de auto. In Idaerd & Friens is in principe 1 hulp genoeg per dorp. In Reduzum wel graag 2 hulpen.

In het schema ziet u dat we gebruik maken van “Reserves”.  Praat onderling altijd even af wie er zal zijn, zodat er altijd genoeg hulpen bij de Omrin-auto zijn. Schrijf de datum alvast in uw agenda. Wanneer het u niet past mag er natuurlijk onderling geruild worden. Van de opbrengst gaat 6/10 naar school. Dit wordt gebruikt als aanvulling op de uitgaven van schoolfeesten en extra activiteiten. Het andere deel (4/10) komt

Helper(s) in Idaerd & Friens worden respectievelijk om: 17:15 (begin Friesmawei) en 17:45 (reed Boersma/ v.d. Meer) verwacht.

Om ± 18.55 is de containerauto op de kruising Headstrjitte/Bangmastrjitte in Reduzum.

  1. Het kan voorkomen dat de containerauto door onvoorziene omstandigheden later is.

Alvast dank voor uw inzet!

Idaerd Friens Reduzum
2021   Reserve Reserve
6-jan Sietse Frank O. de Jong A. Mulder S. Fennema R. Dijkstra
3-feb Klaas H. Siep P. Galama B.A. Klomp K. Hof T.H. Brouwer
3-mrt Boele Hoite E. Jonker J.P. Boomsma S. van Balen F. Koopmans
31-mrt Yde Arie A. van Balen D. van der Rol J. de Vreeze S. de Boer
28-apr Arie Yde J. Koopmans J. van Dijk J. Zijlstra A. Postma
26-mei Jaap Tjipke W. Janssen W. de Boer D. Anema S. de Schiffart
23-jun Tjipke Jaap J. Miedema A. Korf Jan Bergsma I. Vriesema
21-jul Gerrit Sietse A. v/d Meulen C.A. Loonstra J. Lageveen E. Wieling
18-aug Siep Boele F. Pietersma M. van der Meulen J. Pebesma L. Zijlstra
15-sep Lolke Tabe K. Kamstra E. van Dijk J. de  Boer A. Moos
13-okt Klaas de V. Klaas H. R. v/d Meulen O. Steensma G.J. Stapensea B. van Dijk
10-nov Joop Lolke T. Tigchelaar T. Velds E. Wapstra A. Meckes
8-dec Tabe Klaas de V. A. Bouwstra G. de Vor R. Korf D. Kooistra
  • Zet de bak met het handvat naar de weg (de helpers kunnen ze dan zo pakken).
  • Zet de bakken bij elkaar (losse bakken kosten twee keer zoveel tijd).
  • Stamp het papier niet vast in de bak (ze kunnen moeilijk geleegd worden).Verder zou het fijn zijn als men op de Jokse de bakken op de hoek van de straat zou willen zetten. De auto kan nauwelijks achteruit de straat indraaien. En als we nu ook nog afspreken dat we de bak pas laten legen als er behoorlijk wat in zit, dan kan de tijd die het legen kost worden teruggebracht tot twee à tweeëneenhalf uur. Zijn we om een uur of half tien weer thuis.

Wat niet veranderd is: Het ophalen van oud papier is een schoolactiviteit. Op alle vaders/moeders van schoolgaande kinderen wordt periodiek en ongevraagd een beroep gedaan om te helpen, zoals is afgesproken op een zakelijke ouderavond van enige jaren geleden. Wanneer het u niet past mag er natuurlijk onderling geruild worden. Dit hoeft u niet door te geven, maar wel zelf te onthouden. De helpers, die voor die maand op papier staan, krijgen kort van te voren een formulier met richtlijnen en op de avond zelf wordt hen bij de start een oranje hesje uitgereikt.