húskaai fûn

by Jantsje Kalsbeek
Published: 25 februari 2021 (2 maanden ago)

Tongersdei 25 febrewaris haw ik op de Ayttawei, krekt oer de brêge by it plaknammeboerd in kaai fûn, mei in wyt plastic labeltsje mei de wurden: Achter Deur.

De kaai is ôf te heljen op ds. Boersstrjitte 7