Sjaals en wanten fûn yn tsjerkje Friens

  -/1
met Sybren Posthumus
Gepubliceerd: 28 februari 2023 (1 maand geleden)

2 sjaals en 1 pear wanten fûn yn it tsjerkje fan Friens.

De eigner kin it by my ophelje, adres Bangmastrjitte 56 Reduzum. Graach earst efkes belje.

As net ien him of har meldet, giet it oer in pear wike nei de kleankontener.