Agenda

 • zo
  26
  mrt
  2023
  02:00

  Zomertijd is een aanduiding voor een periode in de zomermaanden waarin de klok een uur vooruit is gezet. Met het verzetten van de klok gaat de zomertijd dan officieel in.  Zet de klok 1 uur vooruit.

 • zo
  26
  mrt
  2023
  09:30

  Mevr. C. Bos

 • wo
  29
  mrt
  2023

  De laatste woensdag van de maand is het gezamenlijk eten om 12.30 uur . Denkt u dit wil ik ook wel eens mee maken meldt u dan aan bij: Jelly van der Zijl.

  Mail adres: t.postuma@kpnplanet.nl  telefoon nr. 0566 602399.

 • vr
  31
  mrt
  2023
  op straat
 • vr
  31
  mrt
  2023
  16.30-19.00 uurcafe
 • vr
  31
  mrt
  2023
  20.00-22.00Qlubbred

  Trek je mooiste ski-pak maar aan want 31 maart organiseren we een après ski feestje in Qlubb! Komen jullie ook

 • zo
  02
  apr
  2023
  09:30
  09:30 Reduzum Pastor C Bos

  Palmpasen viering

 • zo
  02
  apr
  2023
  11:00

  om 11.00 uur verzamelen bij de kerk van Reduzum.

 • zo
  02
  apr
  2023
  15:30Friens

  yn tjerke Friens “deBoersjongtBos”

  In try-out concert fan Adri de Boer wêr’t hij wurk fan Stef Bos yn it Frysk sjonge sil.

 • wo
  05
  apr
  2023
  19:00TDS

  It doarpsargyf is iepen
  Hawwe jim noch fragen of matriaal, nim dan efkes kontakt op mei it doarpsargyf

 • vr
  07
  apr
  2023
  14.00-17.00

  De Versmarkt gaat ‘on tour’!

  Op Goede Vrijdag 7 april staan we van 14-17 uur in Wytgaard, een goede gelegenheid om daar allerhande lekkers voor Pasen in te slaan!

 • di
  11
  apr
  2023
  19:45

  Brian Kabbes in lêzing hâlde oer ‘Planten dy’ t de skiednis feroaren’.

   

  Vrouwen van Nu

 • do
  13
  apr
  2023

  Algemene Ledenvergadering DB Reduzum om 20.00uur op de boppeseal bij Jeroen en Lutske

 • za
  15
  apr
  2023
  Café bar de Welp

  Opgave voor 3 april

 • zo
  16
  apr
  2023
  13.30-14.30 kaatsveld
 • wo
  19
  apr
  2023
  19:00TDS

  It doarpsargyf is iepen
  Hawwe jim noch fragen of matriaal, nim dan efkes kontakt op mei it doarpsargyf

 • wo
  03
  mei
  2023
  19:00TDS

  It doarpsargyf is iepen
  Hawwe jim noch fragen of matriaal, nim dan efkes kontakt op mei it doarpsargyf

 • vr
  05
  mei
  2023
  14.00-17.00

  elke eerste vrijdag van de maand by Iel en Mear in Reduzum, ook van 14-17 uur.

 • za
  20
  mei
  2023

  Feest foar de ynwenners fan Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum

 • do
  25
  mei
  2023

  Yn maaie en juny bloeie se wer yn Bad Zwischenahn, de rododendrons. Yn tunen, lâns strjitten, oeral kinne se bewûndere wurde. Yn it Rododendron Park steane in hiel soart rassen, yn prachtige kleuren, te bloeien. In lust foar it each.
  Soe it net in idee wêze om mei te gean mei in busreis dêr hinne?

  Paulusma Reizen organisearret yn gearwurking mei VvN Reduzum e.o. dit reiske. As der minimaal 25 minsken fan út Reduzum meigeane, hellet de bus ús gewoan hjir op. Ynfo en opjefte: Giestmei@gmail.com

 • za
  24
  jun
  2023
 • za
  01
  jul
  2023
  16:16buorren 19

  De twadde edysje fan it Muzuder Iepenloft Festival! In middei en jûn foar jong en âld, mei muzyk en mear. En fansels lekker iten en drinken en gesellige minsken!

  Plak: Terrein Sjoerd de Boer te Reduzum

 • vr
  01
  sep
  2023
  ma
  04
  sep
  2023