Agenda

 • ma
  21
  sep
  2020
  20:00

  Redaksje gearkomste Reduzum.com

 • do
  24
  sep
  2020
 • zo
  27
  sep
  2020
  09:30

  9.30 Reduzum – ds. L. Geijlvoet

 • ma
  28
  sep
  2020
  20:00

  Om ‘it Gelok fan Fryslân’ yn Reduzum tot in grut súkses te meitsjen, ha we de help nedich fan Redústers!
  TRyater siket frijwilligers en figuranten dy’t tidens de kuier meihelpe wolle. It is in koart mar krêftich projekt: ien wykein is de tocht yn Reduzum te berinnen. Dit bestjut datsto foaral dat wykein beskikber wêze moatst.

  Liket it dy wat? Of bisto gewoan nijskjirrich en wolsto earst wat mear hearre?

  Op moandei 28 septimber om 20.00 is der in ynformaasjejûn yn cafe de Welp.

  Yn ferbân mei Korona moatte we presys witte hoe folle minsken der komme. Derfoar graach opjaan troch in mailtsje te stjoeren nei: reduzumgelok@gmail.com 

  Kinst dy fia dit mailadres ek direkt opjaan as frijwilliger.

  Belangryke data: 

  – moandei te jûn 28 septimber 20.00 (ynformaasje jûn yn cafe de Welp)

  – tongersdeitejûn 15 oktober (technyske trochrin)

  – freed 16 oktober fan 16.00 – 18.00 (generale repetysje)

  – sneontemiddei 17 oktober en snein te middei 18 oktober tidens de kuier.

 • wo
  30
  sep
  2020
  Lokaal Ayttawei

  De laatste woensdag van de maand is het gezamenlijk eten om 12.30 uur in het lokaal aan de Ayttawei. Elke maand wordt er gretig uitgekeken naar deze dag dan om met zijn allen te genieten van wat die middag wordt voorgezet. Denkt u dit wil ik ook wel eens mee maken meldt u dan aan bij Jelly van der Zijl.
  Voor de prijs, €5,00, hoeft u het in ieder geval niet te laten.

 • vr
  02
  okt
  2020

  Op freed 2 oktober, fan 21.00 ôf, gean we nachtkeatsen.

  En wol ûnder lieding fan de organisatoaren en sponsors fan dizze edysje:

  Siebe P Fennema (06 42926380) en Werner Vermeulen (06 22388528)

  Jou dy foar woansdei 30 septimber 19.30 op by ien fan dizze mannen.

 • za
  03
  okt
  2020
 • zo
  04
  okt
  2020
  11:00

  11.00 uur, Reduzum Ds.Liesbet Geijlvoet

 • zo
  04
  okt
  2020
 • di
  06
  okt
  2020
  19:30Lokaal bij de kerk

  Fergadering MEI frije ynrin tusken 19.30-20.00 oere yn it Lokaal

 • zo
  11
  okt
  2020
  09:30

  9.30 Reduzum – ds. L. Geijlvoet

 • za
  17
  okt
  2020
  Reduzum

  Een avontuurlijke audio-wandeltocht die de zintuigen opent en laat ervaren waar Fryslân gelukkig van wordt!

  Lees verder via Tryater.nl

 • za
  17
  okt
  2020
 • zo
  18
  okt
  2020
  Reduzum

  Een avontuurlijke audio-wandeltocht die de zintuigen opent en laat ervaren waar Fryslân gelukkig van wordt!

  Lees verder via Tryater.nl

 • zo
  18
  okt
  2020
  09:30

  9.30 Friens –  mevr. Ellen Groeneveld

 • di
  20
  okt
  2020
 • zo
  25
  okt
  2020
  09:30

  9.30 Reduzum – ds. L. Geijlvoet

 • zo
  01
  nov
  2020
  11:00
  Gedenken van overledenen 11.00 uur, Reduzum Ds.Liesbet Geijlvoet
 • ma
  09
  nov
  2020
  19:30Lokaal bij de kerk

  Fergadering MEI frije ynrin tusken 19.30-20.00 oere yn it Lokaal

 • wo
  11
  nov
  2020
  17:30Schoolplein
 • ma
  14
  dec
  2020
  19:30Lokaal bij de kerk

  Fergadering MEI frije ynrin tusken 19.30-20.00 oere yn it Lokaal

 • do
  31
  dec
  2020
  10:00Legedyk
 • za
  06
  mrt
  2021
  Friens

  De aktiviteitenkommisje hellet, yn gearwurking mei Pier 21, “Wat soesto!” nei Friens.

  Op 6 maart 2021 yn de skuorre fan Johan Bergsma oan de Van Sytzemawei 7.

  In uniek plakje foar in unieke foarstelling !

   

  Fanôf 24 septimber gjit de kaartferkeap los. Sjoch op www.pier21.nl of op www.vanplan.nl

  We ha mar in beheind oantal plakken ifm Corona, bestel dus op tiid !

  Fol = Fol

 • za
  03
  jul
  2021