Agenda

 • ma
  06
  apr
  2020
  thús

  bestjoer fan Doarpsbelang fergadert jûn fia Skype. Der is fansels gjin ynrin-healoer. Mar fragen as opmerkingen maile kin altyd: doarpsbelang@reduzum.com

 • wo
  24
  jun
  2020
 • di
  11
  aug
  2020
  19:30Lokaal bij de kerk

  Fergadering 20.00 oere yn it Lokaal, dizze kear noch GJIN frije ynrin

 • di
  08
  sep
  2020
  10:00

  Op de tweede dinsdag van de maand is er weer koffiedrinken in het lokaal achter de kerk. Vanaf 10.00 uur staat de koffie of thee voor u klaar. U bent hierbij van harte uitgenodigd.
  Mocht u slecht ter been zijn dan is er altijd een mogelijkheid om u op te halen.
  Neem dan contact op met  Jelly van der Zijl. tel 0566-602399

 • zo
  27
  sep
  2020
  09:30

  9.30 Reduzum – ds. L. Geijlvoet

 • ma
  28
  sep
  2020
  Je kan je nog steeds aanmelden voor de algemene ledenvergadering. Dit is op maandag 28 september om 20.00 uur in de sportkantine te Reduzum.
  In verband met Corona is het voor slechts 15 personen (naast het bestuur) mogelijk om deze ledenvergadering fysiek bij te wonen. Daarom vragen wij een ieder om zich vooraf aan te melden voor de ledenvergadering via info@kvmidfryslan.nl.
 • ma
  28
  sep
  2020
  20:00

  Om ‘it Gelok fan Fryslân’ yn Reduzum tot in grut súkses te meitsjen, ha we de help nedich fan Redústers!
  TRyater siket frijwilligers en figuranten dy’t tidens de kuier meihelpe wolle. It is in koart mar krêftich projekt: ien wykein is de tocht yn Reduzum te berinnen. Dit bestjut datsto foaral dat wykein beskikber wêze moatst.

  Liket it dy wat? Of bisto gewoan nijskjirrich en wolsto earst wat mear hearre?

  Op moandei 28 septimber om 20.00 is der in ynformaasjejûn yn cafe de Welp.

  Yn ferbân mei Korona moatte we presys witte hoe folle minsken der komme. Derfoar graach opjaan troch in mailtsje te stjoeren nei: reduzumgelok@gmail.com 

  Kinst dy fia dit mailadres ek direkt opjaan as frijwilliger.

  Belangryke data: 

  – moandei te jûn 28 septimber 20.00 (ynformaasje jûn yn cafe de Welp)

  – tongersdeitejûn 15 oktober (technyske trochrin)

  – freed 16 oktober fan 16.00 – 18.00 (generale repetysje)

  – sneontemiddei 17 oktober en snein te middei 18 oktober tidens de kuier.

 • za
  03
  okt
  2020
 • zo
  04
  okt
  2020
  11:00

  11.00 uur, Reduzum Ds.Liesbet Geijlvoet

 • zo
  04
  okt
  2020
 • di
  06
  okt
  2020
  19:30Lokaal bij de kerk

  Fergadering MEI frije ynrin tusken 19.30-20.00 oere yn it Lokaal

 • zo
  11
  okt
  2020
  09:30

  9.30 Reduzum – ds. L. Geijlvoet

 • za
  17
  okt
  2020
  Reduzum

  Een avontuurlijke audio-wandeltocht die de zintuigen opent en laat ervaren waar Fryslân gelukkig van wordt!

  Lees verder via Tryater.nl

 • za
  17
  okt
  2020
 • zo
  18
  okt
  2020
  Reduzum

  Een avontuurlijke audio-wandeltocht die de zintuigen opent en laat ervaren waar Fryslân gelukkig van wordt!

  Lees verder via Tryater.nl

 • zo
  18
  okt
  2020
  09:30

  9.30 Friens –  mevr. Ellen Groeneveld

 • wo
  21
  okt
  2020

  De kopy foar de linepraat fan desimber moat úterlik woansdei 21 oktober by de redaksje wêze. linepraat@gmail.com

  De nije linepraat ferskynt op tongersdei 29 oktober

 • zo
  25
  okt
  2020
  09:30

  9.30 Reduzum – ds. L. Geijlvoet

 • zo
  01
  nov
  2020
  11:00
  Gedenken van overledenen 11.00 uur, Reduzum Ds.Liesbet Geijlvoet
 • ma
  09
  nov
  2020
  19:30Lokaal bij de kerk

  Fergadering MEI frije ynrin tusken 19.30-20.00 oere yn it Lokaal

 • wo
  11
  nov
  2020
  17:30Schoolplein
 • ma
  14
  dec
  2020
  19:30Lokaal bij de kerk

  Fergadering MEI frije ynrin tusken 19.30-20.00 oere yn it Lokaal