Agenda

 • za
  06
  mrt
  2021
  Friens

  De aktiviteitenkommisje hellet, yn gearwurking mei Pier 21, “Wat soesto!” nei Friens.

  Op 6 maart 2021 yn de skuorre fan Johan Bergsma oan de Van Sytzemawei 7.

  In uniek plakje foar in unieke foarstelling !

   

  Fanôf 24 septimber gjit de kaartferkeap los. Sjoch op www.pier21.nl of op www.vanplan.nl

  We ha mar in beheind oantal plakken ifm Corona, bestel dus op tiid !

  Fol = Fol

 • ma
  08
  mrt
  2021
  20:00

  Redaksje gearkomste Reduzum.com

 • za
  03
  jul
  2021