Agenda

Evenement details:

 • ma
  14
  jun
  2021

  Stemmen aanpassing statuten

  20:00

  Beste leden van de vereniging Doarpsbelang Reduzum,

  22 april 2021 was de algemene ledenvergadering van Doarpsbelang Reduzum. Tijdens deze vergadering zouden we stemmen inzake de aanpassing van de statuten. Echter hiervoor waren onvoldoende leden tegenwoordig conform artikel 21 lid 3 van de statuten.

  Artikel 21 lid 3 – Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde gedeelte van de leden tegenwoordig is. Is niet twee/derde gedeelte van de leden tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan wordt besloten, mits met tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.

  Derhalve roepen wij hierbij de 2e algemene ledenvergadering op om over dit onderwerp te stemmen.

  Datum: 14 juni 2021

  Locatie: online – na aamelding zal een link worden verstuurd om te stemmen

  Tijdstip: 20:00 uur

  Gelieve voor 7 juni een email te sturen om mee te doen aan de stemming naar doarpsbelang@reduzum.com

  Met vriendelijke groeten,

  Bestuurd Doarpsbelang Reduzum