Aanvragen voor stichting HVS

Ben jij heel goed in een bepaalde sport, kunst, muziek of zang? En woon je in Grou, Idaerd, Eagum, Reduzum, Friens, Warten, Wergea, Warstiens of Jirnsum? Dan kun je bij Stichting ‘Hoekstra Viersen’ Steenendam (HVS) een financiële bijdrage aanvragen voor de (extra) trainings- of materiaalkosten.Op de site van de stichting is een aanvraagformulier te vinden voor zowel personen als verenigingen, stichtingen, scholen en instellingen. De aanvragen worden door het bestuur beoordeeld en de aanvragers krijgen voor juli 2023 bericht of hun aanvraag gehonoreerd wordt. Ben je geïnteresseerd, kijk op www.stichtinghvs.nl.