Boerderij de Twixel

Fam. Tamme Tigchelaar
Overijsselsestraatweg 4,
9008 TS Reduzum


Tamme en Marianne wonen en werken samen met hun dochters Froukje en Hiske op hun boerderij genaamd “De Twixel”. (Foto:Marchje Andringa)

Met onze 85 koeien produceren wij op een duurzame manier melk en vlees. Wij boeren op extensieve wijze, in totaal met 60 hectare grasland waarvan 10 hectare in botanisch natuurbeheer.
Ons bedrijf is extensief, dat betekent dat al het ruwvoer voor onze koeien van eigen land komt en alle mest van de koeien op ons eigen land gebruikt wordt.
Al ruim 70 jaar wonen en werken wij als familie Tigchelaar op de Twixel en zijn inmiddels de 3e generatie die het bedrijf draaiende weten te houden.

Wij vinden het erg belangrijk om op het gebied van natuur, milieu en dierenwelzijn te blijven ontwikkelen, en willen ons graag inzetten om de afstand tussen boer en burger kleiner te maken.

De melk wordt geleverd aan Friesland Campina, zij produceren onder het keurmerk Planet Proof. Dit houd in dat we onze bedrijfsvoering afstemmen op de hierbij geldende eisen. Deze eisen hebben betrekking op dierwelzijn, klimaat en natuur. Voor wie dit interessant vind, hierbij een link naar de site van het keurmerk; https://www.planetproof.eu/producten/melk/

Ongeveer twee keer per jaar en soms op aanvraag laten wij een koe slachten, we verkopen hieruit vleespakketten. Wanneer een koe om wat voor reden geen kalf meer kan krijgen, dan stopt langzaamaan de melkproductie. Deze koeien geven dan naast alle zuivel die zij hebben geleverd ook nog een heerlijk stukje vlees.


In de pers
De kerk als groene rentmeester 20 september 2021 Friesch dagblad

Historie
Twixel State te Reduzum (stinseninfriesland.nl)