Dierenartsenpraktijk Reduzum – Grou

Oedsmawei 13, 9001 ZJ Grou
0566 60 14 64 / 60 14 39
info@dierenartsgrou.nl
www.dierenartsgrou.nl


Wij zijn een eerstelijns dierenartsenpraktijk met bezieling, kwaliteit en dienstbaarheid hoog in het vaandel. Ons logo is ons credo: met hart voor dieren in het hart van Fryslân. Onze praktijk is goed te vinden, gemakkelijk bereikbaar en zeer toegankelijk. Elke dag doen wij ons uiterste best om uw
dier(en) gezond te houden of beter te maken: www.dierenartsgrou.nl

Minstens éénmaal per maand wordt er een Bistedokter geschreven die in ‘Middelpunt’ en de diverse dorpskranten wordt gepubliceerd. Hierin worden vaak actuele zaken te berde gebracht. Daarbij wordt
discretie betracht, doch de anekdote niet geschuwd. De nieuwste afleveringen zijn ook vaak op deze site te vinden: www.bistedokter.nl

Telefonisch spreekuur voor het aanvragen van visites, het bestellen van medicijnen en informatie: maandag t/m zaterdag van 8.00 – 9.30 u.

Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op tel. 0566-601464
Spreekuren gezelschapsdieren uitsluitend op afspraak, dat kan telefonisch, maar ook online!

Openingstijden van de balie: Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 en zaterdag 8.30 – 9.30 u.

Hernieuwde kennismaking