Kerkdienst Idaerd

Gedenken overledenen met ds. L. Geijlvoet