Kopy Linepraat

De kopy foar de nije Linepraat moat op
woansdei 17 februari om 13.30 oere by de redaksje wêze.
De nije Linepraat ferskynt rûn 25 febrewaris