Leave 17

Leave 17 is een gezellig dames popkoor gevormd door dames uit de dorpen Reduzum, Friens en Idaerd..