Oefenjûn Teatsen

De oefenjûn teatsen op woansdei 16 septimber om 19:00 oere. Wolst in baltsje meislaan, dan sjogge wy dy dan graach op it sportfjild!

Opjaan teatsen
Foar de teatswedstriid kinst dy noch opjaan oant tongersdei 17 septimber 19:00 oere fia tjitskeroorda@gmail.com!