Aktiviteitenkommisje

jeu-de-boulesAktiviteitenkommisje Idaerd
Contactpersoon:
Mw J Veenstra
Buorren 11
9007 SC Idaerd
tel: 0566-622102
jannyveenstra1@gmail.com


De activiteitencommissie organiseert zo nu en dan leuke activiteiten voor de inwoners van Idaerd.
Er is een grote variatie aan activiteiten; van een spelletje Jeu des boules tot en met een actieve fietstocht.
En van een gezellig samenzijn bij de kerstboom onder het genot van een glaasje Gl├╝hwein of warme chocolade melk,
tot en met een vragen quiz tijdens de jaarlijkse dorpsbarbecue. De activiteitencommissie zorgt voor vertier en plezier!