Na 75 jaar..

In Mei as. is het dat Friesland bevrijd wordt van de Duitse overheersing, al weer 75 jaar geleden. Dit gaan wij herdenken /vieren middels een Wandel /beleeftochten wel op 2 Mei aanstaande. De wandeltocht volgt het spoor van de wapens die zijn gebruikt bij de bevrijding, het spoor leid uiteindelijk naar Wirdum, waar deze zijn gebruikt. Met deze wapens zijn de bezetters opgebracht naar Wirdum ,waarna ze worden afgevoerd naar de gevangenis (Blokhuispoort).

De dropping van de wapens vindt plaats in de Deelen(nabij Oldeboorn) ook hier zullen parachutisten landen. Hierbij wordt een oude Dakota (vliegtuig) voor ingehuurd.

De start van de 5km en 22km Wandeltocht vindt hier plaats, Commissaris der Koning  Arno Brok zal het startschot verrichten. Overigens de 8km. tocht start vanuit Grouw, BB. Bunker en wel om 12.30u.  

Wat houdt dit allemaal in voor Idaard/ Reduzum. In Wirdum is de finish van de wandel/ beleefmomenten is. Om de wandelaars te vervoeren naar de Deelen, voor de start, zullen bussen worden ingezet. Deze zullen om 7.30 u vertrekken vanaf de carpoolplaats Wirdum. Binnen komende auto’s kunnen worden geparkeerd op de tegen over liggende landerijen, beschikbaar gesteld door de agrariërs Ids Boersma ,Taeke Roorda Wijtgaard. Om 13.00 het zelfde betreffende de 8km.start wandeltocht vanuit Grouw. Om ongeveer 13.30 zullen parachutisten landen op een stuk land gelegen aan de Tjaarderdijk ,beschikbaar gesteld door Tjeerd Jorna, Wijtgaard. De  Hoflansdijk ,Tjaarderdijk zal worden afgesloten op dat moment voor auto verkeer. Via de oude rijksweg zullen via Reduzum legervoertuigen naar de kruising Ayttadijk/ Tjaarderdijk rijden. Vanuit Idaard/ Reduzum worden de NSB’ers, verraders, Duitse soldaten, opgebracht naar de Golle. De wandelaars worden feestelijk onthaald en voorzien van guirlandes, het muziekkorps zal het muzikaal omlijsten. In de Golle worden de stempelkaarten gecontroleerd en afgestempeld, waarna ieder een herinnering ontvangt. Voor de vrijwilligers is er ook een herinnering. Einde tocht is om 17.00 u., waarna er feest zal zijn de in Golle (muziekband).

In maart worden de scholen bezocht, hier word dan een les verzorgd wij zullen ook in Reduzum aanwezig zijn. Dhr. de Haan zal de lesgever aanvoeren in zijn jeep getooid in militairtenue, geassisteerd door een militair, ook in tenue.

Om dit alles te realiseren  zijn er veel vrijwilligers nodig, diverse  stichtingen/ verenigingen werken hier al aan mee. De Golle, toneelverenigingen Idaard en Wirdum , de Gollefreunen, wandelclub Wirdum, leden jeugdsoos welke zullen optreden als NBS,ers(Ned. binnenlandse strijdkrachten),muziekkorps, Jurjen Cnossen als coördinator landingsveld geassisteerd door vier schoolkinderen als seiners.  Voor catering wordt gezorgd, dit om de vrijwilligers te voorzien van en hapje en drankje, idem de wandelaars. Gelden hiervoor worden beschikbaar gesteld door de organisatie.  Nog een aandachtspuntje wij zoeken nog parkeerwachters.

Voor opgave wandeling en verdere informatie zie de website. www.wapendroppingwandeltocht.nl