Frouljusferiening

frouljusferieniging_idaerdContact:

Mw H Scholten,
h.n.scholten@ziggo.nl

Mw A Keizer, tel: 0566-621497 /s.keizer10@upcmail.nl

Mw S de Jong, sytske.jong@gmail.com

 

 


Frouljusferieniging Idaerd organisearret de meast út inoar rinnende dingen foar de froulju fan Idaerd.
Fan nifeljen oant blomskikke, fan útsjes oant iten side en sa fuort hinne.
Wolle jo mear witte oer de frouljusferieniging fan Idaerd nim dan kontakt op mei Harmien Scholten, Alie Keizer of Sytske de Jong.