Linepraatsjes

Oars as oars, groep 8 swaait út

29 juni 2020

Woansdei 1 juli mei yn it hiel it doarp de flach út. Groep 8 sil dan in feestelike oars as oars lêste skoalledei hawwe. Oerdei giet elk fan de leerlingen mei eigen âlders yn de auto in dei op ‘e swalk. Jûns folget in ‘útswaai’ rûnrit troch de doarpen. Wernei der noch in feestelike premiere is fan hun sels makke film en picknick.

Masterplan Reduzum

28 juni 2020

Sneon 4 july om 15.00 oere is it safier. Dan wurdt fia youtube.com/reduzumonline it masterplan digitaal presintearre mei in bysûnder filmke.
Fanôf 15.00 sille in oantal doarpsbewenners op spesjale wize it masterplan by jo oan hûs bringe.

It gelok fan Fryslân

28 juni 2020

Ha jim de side al út de Linepraat helle? Opskreaun wêrtroch asto út de skroeven rekkest, wat dyn lyts gelok is! De Tryater geloksbrievebus stiet fan ôf moandei o/m tongersdei by skoalle. Freed en sneon past Marjan de Jager fan Iel en Mear der op wêrnei it snein rjochting kafee bar de Welp kuiert. We bin benijd nei jimme gelok, doch foaral jim kaarten yn de bus!

Maximale snelheid 30 km/u in het hele dorp

27 juni 2020

“Niet aan gedacht” of “ Je gaat zomaar te hard” is wat je hoort als je praat over te hard rijden in ons dorp. En een plotseling overstekend kind dan? En het geluid of trillingen van een bestelwagen met aanhanger op snelheid?Om blijvend aandacht te vestigen op maximaal 30 km/u vraagt de verkeerswerkgroep eerst alle bewoners van Haedstrjitte en Ayttawei  om een sticker aan te (laten)brengen op de zijkant van hun beide afvalcontainers. Doet u ook mee?

Inbraak sportkantine

26 juni 2020

Gisteren donderdag 25 juni is er tussen 12.00 – 17.00 ingebroken in de sportkantine. Er is gelukkig geen groot bedrag gestolen uit de kassa, maar het is wel erg vervelend. Ook is er een poging gedaan de deur van het tennispaviljoen te forceren. De scharnieren zijn er uit getikt en met een slijptol en koevoet hebben ze getracht de deur open te breken. Mocht iemand iets gezien hebben, op of rond het sportveld, een verdachte auto, geluiden van een slijptol, wilt u dat dan melden bij het bestuur van de Sportstichting. Of bel met politie 0900-8844 o.v.v. zaaknummer 2020169249

Algemene ledenvergadering

25 juni 2020

Het bestuur heeft vanwege de coronamaatregelen besloten de algemene ledenvergadering van dit jaar te laten vervallen. In plaats daarvan willen we via deze weg een aantal punten voorleggen aan de leden, zodat er in de praktijk zo goed mogelijk doorgewerkt kan worden door bestuur en werk­groepen. Bij dringende vragen, op- of aanmer­kingen is het bestuur altijd per mail bereikbaar: doarpsbelang@reduzum.com. We hopen op jullie begrip voor deze keuze en gaan er vanuit dat we volgend voorjaar met elkaar op de boppeseal de zaken weer op kunnen pakken zoals het officieel hoort!

De Mûne van de RIF-dorpen

24 juni 2020

Henk Vellinga is al ruim 25 jaar betrokken bij de wynmûnegroep. Voor de nieuwe molen heeft hij bij veel bestuurders, gemeentelijk, provinciaal als landelijk om steun aangeklopt. Ook uit de dorpen heeft hij veel steun gekregen. De belofte, een nieuwe molen, kan hij op korte termijn helaas niet waar maken, die verantwoordelijk en de inspiratie om de kar nog verder te trekken is voor Henk, als de voorzitter en Bartle de Leeuw als penningmeester reden om op te stappen. Natuurlijk blijven zij betrokken om hun kennis door te geven.

Online reserveren bij milieu straat

23 juni 2020

De wachtrijen bij de milieustraten van Omrin in Leeuwarden en Grou worden aldoor langer. Om de rij wachtenden te verkorten, moeten bezoekers vanaf 29 juni reserveren voor het brengen van afval. Reserveren kan via de afvalapp of via de website www.omrin.nl

Oud papier ophalen

22 juni 2020

Wilt u, als woensdag het oud papier wordt opgehaald, er om denken dat:
– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
– Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Draakjefleane

21 juni 2020

In moaie wolken loft, strielende sinne en in lekker suchtsje wyn. De ingrediënten foar in prachtich plaatsje juster op it Swinlân.
Bern wiene hjir mei help fan harren âlders drok dwaande mei it draakjefleane.

Za. 11 juli

Zo. 12 juli

Di. 11 augustus

Ma. 14 september


UitgelichtBewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie