Linepraatsjes

Opgeven voor online stemmen

5 juni 2021

22 april 2021 was de algemene ledenvergadering van Doarpsbelang Reduzum. Tijdens deze vergadering zouden we stemmen inzake de aanpassing van de statuten. Echter hiervoor waren onvoldoende leden tegenwoordig conform artikel 21 lid 3 van de statuten. Daarom komt er 14 juni 2021 om 20.00 uur een 2e algemene ledenvergadering om over dit onderwerp te stemmen. Gelieve voor 7 juni een email te sturen om mee te doen aan de stemming naar doarpsbelang@reduzum.com. Na aanmelding zal een link worden verstuurd om mee te stemmen

196386563_1134700583697856_2979298629928907198_n
195930592_1134700293697885_154888724987306529_n
195505982_1134700260364555_5466117006423948636_n
194852893_1134700477031200_2204622868163079503_n
previous arrow
next arrow

Feest mei Juf Klaske en Tomke

4 juni 2021

It wie juster feest by de pjutten yn Reduzum! It wie Juf Klaske har jierdei en fan hjoed ôf giet se mei pensjoen! Dûbel feest dus. Dizze moarn stie yn it teken fan Tomke! It tomke draaioargel kaam del en Riemkje Pitstra spile de foarstelling 'ien nachtsje sliepe'. Tomke wie der sels ek op de peuteropvang De Earste Wjukslach. In tige slagge moarn!

Caffemed zoekt hulp

3 juni 2021

Caffemed is een dagbesteding voor jonge mensen met dementie. 
Wil jij de mensen van Caffemed ondersteunen op locatie aan de Legedyk in Reduzum en mensen met dementie een leuke dag bezorgen?
Of vind je het leuk de deelnemers van huis te halen en op locatie te brengen en visa versa?
Je bent welkom!
Bel 0513-437764 of kijk op Club Caffemed | Comfortzorg voor meer info.

Onderhoud aan kerktoren opgeleverd

2 juni 2021

Verborgen voor het publiek, achter blauwe gordijnen en muren, werkten schilders en timmerlui hard aan het onderhoud van de kerktoren in Reduzum. Vooral het houtwerk was er slechter aan toe dan waarop gerekend was. De kozijnen van de galmgaten moesten in grote gedeelten vervangen worden. De balken van klokkenstoel, zijn gedeeltelijk vervangen. Waar ze in de vochtige muren steken was het hout aangetast. De pilaren op de toren, de stenen boog boven de deuren zijn weer de originele kleur gesausd. Electra heeft de wijzers vastgezet. Daarmee is het grootste onderdeel van het zesjarig onderhoudsplan uitgevoerd.

Kom fierder, op nei in nije mûne

1 juni 2021

Kom fierder giet yn petear mei Jeljer en Albert fan de mûnestifting oer de nije mûne. Hoe stiet it der foar en wat kinne wy allegearre ferwachtsje?

Geen publiek, maar vrijwilligers

31 mei 2021

Kaatsvereniging Jan Reitsma organiseert zondag 6 juni een echte Krekt op Maat (jeugd) ledenwedstrijd. Helaas mogen tijdens de wedstrijd geen ouders, toeschouwers, supporters etc. aanwezig zijn.
Maar om deze wedstrijd goed te kunnen organiseren zijn er nog een aantal vrijwilligers nodig die de telegrafen willen bedienen. Als er vrijwilligers zijn die dit willen doen, geef dit ook even door aan Annie van Dijk.
Een kaatspartij voor iedereen Krekt op Maat!

Het zomerseizoen is geopend

30 mei 2021

Eindelijk is het zomer. Het zonnetje schijnt bij een strak blauwe lucht. Heerlijk om gebruik te maken van het strandje aan het Swin. De eerste zwemmers maakten er vandaag al dapper gebruik van.

Oud IJzer Actie K.V. Mid-Fryslân 2022

29 mei 2021

Helaas gaat in 2021 de oud ijzer actie van K.V. Mid-Fryslân niet door. Dit door de onzekerheden rondom corona en de voorkeur om de actie in juni te houden. K.V. Mid-Fryslân vraagt jullie om het oud ijzer te verzamelen tot juni 2022 wanneer ze weer langs de deuren komen in Akkrum, Grou, Warten en Reduzum om het op te halen. Lukt het niet om het oud ijzer zo lang te bewaren en is het echt de moeite waard (veel kilo's of bijzondere metalen) neem dan contact op met Afke Zijlstra (afkezijlstra@icloud.com of 06-13443038)

Beëindiging gymnastiekvereniging Stânfries

28 mei 2021

Door gebrek aan activiteiten, leden en bestuursleden beëindigt Gymnastiekvereniging Stânfries (tijdelijk) haar activiteiten. Na al enkele jaren helaas geen activiteiten voor kinderen en jeugd te hebben, zijn er vanwege de coronapandemie ook al ruim anderhalf jaar geen activiteiten meer voor senioren. Omdat ook Elske Tolsma heeft laten weten dat het seizoen 2020-2021 haar laatste is, eindigt ook Dance Fit.
Daarmee komt er na bijna 110 jaar een (voorlopig) einde aan gymnastiek in Reduzum, Friens en Idaerd/Eagum.

Werkzaamheden doorfietsroute en N354

27 mei 2021

Vanaf 31 mei staat het verbreden van het fietspad tussen Reduzum en Jirnsum op de planning. Het bestaande fietspad vanaf Reduzum wordt verbreed naar 4,00 meter. Tussen de N354 en Jirnsum wordt aan beide zijden van de bomenrij een constructie toegepast zodat het fietspad aan beide zijden wordt verbreed. 
Omdat het verkeer richtingTsienzerbuorren, ivm werkzaamheden N354 de komende tijd ook gestremd is, moet iedereen er rekening mee houden dat het extra druk is met auto,s en fietsers op de rijbaan richting Jirnsum! 

Aantal leden (energie) coöperatie:

370/550
Klik hier voor meer informatieWo. 16 juni

Zo. 20 juni

Vr. 25 juniHa jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie