Linepraatsjes

De reinbôge

23 november 2021

Guon dagen, mei sinne en út en troch in buike, leverje moaie reinbôgen op oan de himel.
Dizze foto, fan de Legedyk ôf, is makke trôch Gea Couperus.

Letterfretters

22 november 2021

De puzzelpyt hie foar de yntocht in plan en gie mei de letterpyt yn petear
Tegearre gongen se oan de slach,  se krigen it klear
De weiwijspyt gong op 'e fyts mei it spul troch de buorren
hy rêde it op sûnder kleanskuorren.
Sneon hawwe in soad grutte en lytse minsken om de letters socht
In gepuzel, hulplinen freegje, alles waard besocht
Nei in soad harsenskrabje, komt der no nijs
it wurd dat socht waard is Pietenparadijs!

Samen uit eten

21 november 2021
Elke laatste woensdag van de maand is er gezamenlijk eten in het Lokaal aan Ayttawei, waar genoten wordt van de kookkunsten van deelnemers of van gast-koks. Door de nieuwe maatregels ligt het tijdelijk stil. Eén keer per jaar gaat de groep uit eten. Door een bijdrage van doarpsbelang gingen ze in oktober naar Het Theehuis in Grou Het was erg gezellig en er werd druk over en weer gepraat en gelachen. Het eten heeft zich goed laten smaken en de tijd vlóóg om….
yntocht (2)
IMG-20211120-WA0019
IMG-20211120-WA0017
IMG-20211120-WA0018
previous arrow
next arrow

Sinteklaas makket rûnrit

20 november 2021

In soad grutte en lytse bern fannemoarn yn de strjitten.
Sinteklaas soe hjoed komme, de huzen wiene ferlitten.
Gjin yntocht by de haven, mar in rûnrit mei hynder en wein,
sa hie de aktiviteitekommisje útlein.
De bern krigen snobbersguod en pipernuten
se meie ek de skoech opsette en op syk nei letters efter de ruten.

Sinteklaas speurtocht

19 november 2021

Sneon is der in speurtocht troch it doarp. It wie bedoeld foar de bern fan groep 6 o/m 8. Mar miskien fine jongere bern it ek wol aardich om mei harren âlden te dwaan (as oarsom 😉)

Jim kinne it briefke hjir delhelje, sadat elkenien dy’t wol de speurtocht dwaan kin.

Gatengraver(s) in Idaerd en Eagum

18 november 2021

Woensdagmiddag ontdekte de koster van Idaerd merkwaardige hoopjes op het kerkhof. Iemand had 85 keer de grond omgewoeld op de begraafplaats rond de Gertrudiskerk. Het kerkhof van Eagum is ook niet ongeschonden gebleven. Daar werd 40 keer de schop in de grond gestoken. Het moet tussen 13 en 17 november gebeurd zijn. Uit meldingen elders in Friesland wordt gedacht dat het gaat om schatzoekers met een metaaldetector. De kerk heeft aangifte gedaan van vernieling. De schade is beperkt, maar de verstoring van de grafrust laat een diepe indruk achter bij de beheerders en nabestaanden.

Certificaten en de betaling

18 november 2021
De afgelopen weken is er ruim 90% van het toegezegde bedrag (ruim €750.000,-) van de participanten overgeboekt op de rekening van de Coöperatie Doarpsmûne Reduzum e.o. Fantastisch! De communicatie verloopt via de e-mail van de dorpsmolen en daardoor kan het zijn dat de mail in het ‘postvak ongewenst’ terecht is gekomen. Heeft u als participant nog niet het toegezegde bedrag overgeboekt, dan verzoekt het bestuur u dat vriendelijk om per ommegaande te doen. Begin december zal de coöperatie de eerste aanbetaling voldoen aan de turbineleverancier.

Gemeenteavond 18 november AFGELAST

17 november 2021

De kerkenraad van onze gemeente heeft, tot haar grote spijt, besloten om de gemeenteavond van donderdag 18 november 2021 niet door te laten gaan. Als we met een grotere groep in It Lokaal samen zijn, is de 1,5 meter afstand tot elkaar niet meer mogelijk en een beperking van het aantal mensen zou kunnen leiden tot uitsluiting. We zullen daarom weer een gemeenteavond houden als het besmettingsgevaar verminderd is en de richtlijnen versoepeld zijn.

Hy komt, hy komt…..

17 november 2021

Sneon komt Sinteklaas nei Reduzum. It giet dit kear oars as oars, Sinteklaas makket mei syn Piten in rûnrit troch it doarp. Yn de bylage fine jimme de rûte dêr't Sinteklaas delkomt. Der is dit kear spitich genôch gjin ferkeap fan banketstaven. Stekke jimme de flagge út foar in feestlik wolkom?

Coronamaatregelen in sportkantine en Sportbar

16 november 2021

Naar aanleiding van de nieuwe Coronamaatregelen moet ook de sportkantine/de Sportbar om 20.00 uur sluiten. Toegang is alleen mogelijk via een coronatoegangsbewijs (CTB) en vaste zitplaatsen zijn hierbij verplicht. Een ieder die de kleedkamers wil betreden dient hiervoor ook een CTB te tonen.

Corona update dorps- en buurthuizen 13 november 2021 - Doarpswurk
Zo. 5 december

Zo. 12 december

Di. 14 december

Wo. 15 december


Uitgelicht

Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie