Linepraatsjes

Ik jou de pinne troch..

13 februari 2020

Taco Velstra is 32 jaar geleden geboren in het Bonifatius Ziekenhuis te Leeuwarden. Zijn ouders woonden al in Reduzum op de Trije Romers; waar hij ook is opgegroeid. Veel buitenspelen, bij maatschap Posthumus helpen op de boerderij en met de maten zwemmen. Vanaf zijn vroege jeugd ging hij al vissen en aaisykje; vaak met grutte Hylke op pad. Meer lezen over Taco?? Lees dan gauw het artikel in de Linepraat.

Verval buslijnen

12 februari 2020

Bussen die buiten de spits rijden zijn vaak (bijna) leeg. Dat is zonde. Vanaf december 2020 verandert buslijn 94 (tussen Reduzum en Sneek) in zogenoemde spitslijn. Dit betekent dat de bus in de spitsuren blijft rijden, maar in de daluren komt te vervallen. Dorpsbewoners en/of busreizigers worden van harte uitgenodigd om mee te denken over alternatief vervoer tijdens daluren.
Dinsdag 25 februari van 19.15 tot 21.30 in dorpshuis Raard

Dringend nieuwe bestuursleden gezocht!

11 februari 2020

Helaas heeft Tennisvereniging Stânfries nog geen aanmelding ontvangen of nieuwe kandidaten gevonden. We zijn wel nog steeds dringend op zoek naar twee nieuwe bestuursleden! Lijkt het jou leuk om in het bestuur van de tennisclub te zitten? Of wil je een keer kijken wat het eigenlijk precies inhoud, en of het iets voor je is? Laat het weten!

Wurkgroepen oerlis

10 februari 2020

In goed draaiend Doarpsbelang tige wichtich. Woansdei hat Doarpsbelang har jierliks oerlis mei de wurkgroepen. De wurkgroepen sille dizze jûn in taljochting jaan op de plannen. Wêr binne se mei dwaande, wat foar aktiviteiten wurde der organisearre en op hokker datum. .

Logeerbed voor Catalanen

9 februari 2020

Van 10 tot en met 12 april 2020 wordt in Leeuwarden voor de tweede keer het IKF U19 Open European Korfball Championship gehouden. Net als voorgaande jaren komen er weer Catalaanse korfballers en korfbalsters naar Reduzum en hiervoor is Mid Fryslan druk op zoek naar logeeradressen. Voor opgave en informatie kan je contact opnemen met Afke Zijlstra via afke@kvmidfryslan.nl

Oude tennisrackets gezocht!

8 februari 2020

Voor de aankleding van het tennis paviljoen is de tennisvereniging op zoek naar oude tennisrackets. Heb jij nog een aantal liggen die je wel kwijt wil? Stuur dan een email naar TV Stânfries.

Doarpsbelang inloop halfuurtje

7 februari 2020

Doarpsbelang Reduzum heeft a.s maandag, 10 februari, weer haar maandelijkse ‘vrije inloop’ half uurtje, voorafgaand aan de bestuursvergadering. Zit u iets dwars of heeft u een goed idee en wilt u dit graag persoonlijk aankaarten, dan kan dat een half uur voor iedere Doarpsbelangvergadering.
Inloop is om 19.30, yn it Lokaal oan de Ayttawei

Inventarisatie oude interieurs

6 februari 2020

In Fryslân getuigen veel huizen en boerderijen van een rijke geschiedenis. Vaak is er alleen iets bekend over de buitenkant van deze woningen. Over hun binnenkant – het interieur- weten we maar weinig. Stichting Interieurs in Fryslân werkt aan een provinciebrede inventarisatie van particuliere historische interieurs. Met als doel meer draagvlak te scheppen voor de bescherming en het behoud van dit type erfgoed. Stichting Interieurs in Fryslân wil dit veranderen!

Donateursactie schoolbus

5 februari 2020

In 1936 is er door ouders uit de dorpen Friens en Idaerd een buskommisje opgericht die zorgt voor schoolvervoer van de kinderen uit deze dorpen naar Reduzum. Ouders en kinderen zijn heel blij met dit vervoer en met de inzet van de chauffeurs.
Door de stijgende brandstof kosten en onderhoud van de bus is er meer financiële hulp nodig. Daarom is er in week 10, van 10 tot 15 februari een donateursactie.

Karavaan van de Vriendschap

4 februari 2020

Reduzum kan binnenkort een hele bijzondere bezoeker verwachten. Simon Vuyk gaat op een bakfiets verschillende dorpen aan om vriendschap te zaaien. Met zijn project Karavaan van de Vriendschap 2020, komt hij op 7 februari rond 11.30 bij de Trije doarpenskoalle aan. Simon komt dan graag met de inwoners van Reduzum in school praten, over eenzaamheid en vriendschap. Iedereen is daarbij welkom. Kom dan ook, om te praten en gezamenlijk te lunchen.

Wo. 26 februari

Vr. 28 februari

Zo. 1 maart


Uitgelicht


Bewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie