Linepraatsjes

Koster Friens gevraagd

6 april 2021

Piet en Janny Sjonger, hebben besloten om na ruim vijftig jaar het kosterschap voor de kerk van Friens te beëindigen. De Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd c.a. is daarom op zoek naar een opvolger die het beheer van de kerk en het kerkhof over wil nemen. Het fraaie, monumentale kerkje heeft een rijke historie en trekt veel belangstellenden.Wie dat zou willen doen kan contact opnemen met de kerkrentmeesters Durk van Gorkum (0566-602590) of Siep van Lingen (0566-602410). Dat kan ook per mail naar: pknreduzum@gmail.nl . Graag voor 15 april 2021

Gezocht nieuw lid voor Wurkgroep Romtlike Saken

5 april 2021

De Wurkgroep Romtlike Saken is een werkgroep van Doarpsbelang. De zittingstermijn van een van de leden zit er bijna op, daarom zijn ze op zoek naar een nieuw werkgroeplid. Het taakveld betreft de ontwikkeling van het dorp met name gericht op de kwaliteit van de leefomgeving. Wilt u ook een bijdrage leveren aan de leefomgeving in Reduzum? Neem dan gerust contact op met 1 van de leden van de wurkgroep Romtlike Saken voor meer informatie. Of mail naar doarpsbelang@reduzum.com ovv Wurkgroep Romtlike Saken.

Gjin Peaske sûnder lamkes

4 april 2021

Skiep, geiten, hinnen, in hûn… by Sietse en Alie Keizer yn Idaerd is it in gesellige bisteboel. Kom Fierder! mocht wol komme te filmjen. Sa kinne jim ek meigenietsje fan de lamkes.

Algemene ledenvergadering Doarpsbelang Reduzum

3 april 2021
Op 22 april houden we de algemene ledenvergadering van dit jaar. Het wordt een vergadering via Zoom, onder begeleiding van Hendrik Tamsma van Doarpswurk. Het is heel anders dan we gewend zijn, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het goed gaat. De vergaderstukken worden tegelijk met de Linepraat verspreid en alle leden kunnen tot 12 april alvast hun vragen en opmerkingen doorgeven.

It is wer tiid om te keatsen

2 april 2021

Nettsjinsteande dizze nuvere tiid is de keatsferiening folop yn ûntwikkeling en stean se te springen om de krite yn te gean. Sa kinne we lêze yn it nije keatsboekje dat elk húshâlden krigen hat.
Snein 11 april iepenet it keatsseizoen fan 13.00 oant 14.00 op it sportfjild mei in keatsclinic fan Puur Passie. Dizze clinic is foar alle bern fan 6 jier ôf, dus ek foar net leden!

1 april jierdei, it is gjin grap

1 april 2021

In jierdei fiere as je yn tichtplicht sitte, elk jout der sa syn eigen draai oan. De famylje Mees stekt foar de jongste sprút de flagge út, in oar organisearret in 'drive trough' of jout ta eare fan de jierdei in dichtbondel út.
Lytse Mees, Baukje, Erica en alle oare doarpsgenoaten dy't ferjierje, wolle we fansels lokwinskje mei dizze spesjale dei.

Onderzoek naar de beleving van welzijn en de invloed van toerisme

31 maart 2021

Swancis de Vries is voor haar afstudeeronderzoek voor de opleiding studie toerisme en vrije tijd op zoek naar deelnemers die het leuk vinden om mee te praten over de beleving van geluk/welzijn van u als lokale bewoner van deze omgeving. Welke factoren vindt u belangrijk voor uw geluk/welzijn? En hoe kan toerisme hieraan bijdragen? Dit komt aan de orde in een (online) groepsgesprek waaraan in totaal 6 personen gaan deelnemen. Dit gesprek vindt plaats in de maand april. Wilt u meedoen of heeft u vragen? Mail dan swancis.de.vries@student.nhlstenden.com.

Tegearre kinst mear as allinnich

30 maart 2021

De famylje Roorda wol graach yn 'e lijte sitte en in bytsje út it sicht. In skutting kin de oplossing wêze. Dy moat fansels makke wurde.
Pieter rêdt it allinnich net op dêrom hat er in timmerfeint, mar wa is dat?

Oud papier containers legen

29 maart 2021

Wilt u, als woensdag de oud papier containers geleegd worden, er om denken dat:
– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
– Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

previous arrow
next arrow
Slider

Op de boerderij

28 maart 2021

Op Peuteropvang de Earste Wjukslach staat deze weken de boerderij centraal. Wat gebeurt er op een boerderij, welke dieren leven er. En natuurlijk moeten er ook koeien worden gemolken. Eén van de vaders kwam langs op de trekker. Hoe leuk is het om eens een trekker van heel dichtbij te bewonderen! Ook wel een beetje spannend. Wow wat een grote wielen!Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie