Linepraatsjes

Aanvragen Tsjerkefûns

18 september 2021

Het Tsjerkefûns is een fonds van de hervormde PKN gemeente Reduzum – Idaerd c.a. Verenigingen, stichtingen, werkgroepen enz. kunnen een beroep doen op het Tsjerkefûns als zij projecten of activiteiten hebben die bijdragen aan het doel van het fonds. Organisaties die een beroep willen doen op het fonds, kunnen dit doen door het invullen van het aanvraagformulier. Hier staan ook de toetskaders die de werkgroep hanteert bij het beoordelen van de aanvragen. Voor 2021 is -net als in voorgaande jaren- weer een bedrag van € 20.000,- beschikbaar. Aanvragen voor de tweede ronde in 2021 moeten voor 1 november 2021 worden ingediend.

Enthousiasme voor doorstart Gymnastiekvereniging Stânfries

17 september 2021

Eind juni zijn er door veel vrijwilligers enquêtes in Reduzum en omgeving verspreid met het doel om erachter te komen of er genoeg enthousiasme is voor een doorstart van Gymnastiekvereniging Stânfries. In de week die volgde ontvingen Afke, Astrid en Rianne ruim 100 enquêtes! Ze willen de vrijwilligers én iedereen die de enquête heeft ingeleverd ontzettend bedanken, want met elkaar hebben we de eerste stap voor een doorstart gezet.

Open les kangoeroes en F-jes

16 september 2021

Voor kangoeroes zijn er op vrijdag 17 september en 1 oktober van 15.45-16.30 open lessen en mag je proberen of deze lessen wat voor je zijn. Vanaf 3 jaar ben je al welkom om te proberen. Deze lessen zijn in de gymzaal van Reduzum.
Op donderdag 16, 23 en 30 september open lessen voor de kinderen van groep 3 en 4 van 17.00 – 18.00 uur. Deze lessen zijn op het sportveld in Reduzum. Wil je meedoen aan deze open lessen of hebben jullie nog vragen of wil je nog meer informatie: neem dan contact op met Elske Tolsma (elsketolsma@live.nl / 06-38479847).

Start zondag in kerk Friens

15 september 2021

In de fraaie kerk van Friens zal 19 september in een informele sfeer een nieuw kerkelijk jaar van start gaan. De kerkenraad nodigt iedereen uit om de zondagse viering eens bij te wonen. Deze keer beginnen ze vanaf 9:30 met koffie of thee en zullen ongeveer 11:30 uur afsluiten met een drankje en hapje.
Omdat ze dan nog met de 1,5 meter beperking te maken hebben, worden bezoekers gevraagd zich van tevoren te melden bij Tjits Postuma (06-18490428) of Sjoukje Bakker (06-20050260).

Drie jaar Bach

14 september 2021


De Leeuwarder stadsorganist Theo Jellema gaat van start met serie concerten onder de titel 'Drie jaar Bach'. De orgelconcerten zullen verdeeld over drie jaar plaatsvinden in een paar Leeuwarder kerken en in een twintigtal dorpskerken die tot de gemeente Leeuwarden behoren. De serie brengt onder meer de complete uitvoering van Bachs Inventionen en Sinfonien, het Wohltemperierte Klavier, de Neumeister-koralen en de Kunst der Fuge. De stadsorganist speelt 18 september om 15.00 op het fraaie orgel van Luitje Jacob van Dam in Idaerd.

Oud papier containers legen

13 september 2021

Wilt u, als woensdag de oud papier containers geleegd worden er om denken dat:
– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
– Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

5 jier frije federaasje

12 september 2021

Ut hiel Fryslân komt de jeugd al 5 jier lang om mei te dwaan oan de frije federaasjepartij yn Reduzum. Joke van Eenenaam is betinker fan dit barren. Wy sprutsen har tusken de 140 dielnimmers op it keatsfjild fan Reduzum.

Audiokuier ‘It gelok fan Fryslân’ fan Tryater yn Reduzum

12 september 2021

Op sneon 18 en snein 19 septimber is yn Reduzum It gelok fan Fryslân, In coronaproof, aventoerlike audiokuiertocht fan Tryater. Mei de ynwenners fan Reduzum is in unike rûte makke. Under it harkjen nei it geloksgedicht mei de stim fan Nynke Heeg, rint de besiker by bysûndere plakken en libbensgrutte objekten del dy’t útnûgje om mei oandacht nei dysels en de omjouwing fan Reduzum te sjen. 

Redaksje gearkomste

11 september 2021

Moandeitejûn 13 septimber hat de ynternetgroep fan reduzum.com in redaksjegearkomste. Hawwe jim ideeën of tips foar de site, moat der wat feroare wurde, of binne der oare saken dy’t we beprate moatte? Jou it troch oan de redaksje, wy kinne der grif ús foardiel mei dwaan.

Fiets op 1 week

10 september 2021

Een kopje koffie en een kijkje bij de werkzaamheden aan het fietspad. De gemeente Leeuwarden werkt aan een optimale fietsverbinding tussen Leeuwarden en Heerenveen. Momenteel wordt er hard gewerkt ter hoogte van Reduzum. Op dinsdagochtend 14 september tussen 07 en 10 uur kan iedereen een kijkje nemen bij de werkzaamheden. Er is een barista met koffie/thee en ontbijtkoek en mensen van de aannemer en gemeente kunnen alles vertellen over het werk. Ben jij wel nieuwsgierig? Meer dan welkom! Locatie: carpoolplaats bij de Blauwe Tent.
Zo. 26 september

Wo. 29 september

Do. 30 september

Za. 2 oktober


Uitgelicht

Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie