Linepraatsjes

previous arrow
next arrow
Slider

In Oranje Keningsdei

25 april 2021

Binne jim der al klear foar, in oranje Keningsdei. Tiisdei is it al safier. Hawwe jim op souder al op syk west nei guod? Flachjes, shirts, of oar guod........ foar in fersierde foartûn, stoepe ....
En wa wit sjogge jimme de Kening ek noch delkommen....

Bingo voor een fleurig plein

24 april 2021
Woensdag 28 april organiseert de TDS een Fleurop-Bingo! Online! Ieder gezin met kind op TDS of in speciaal onderwijs krijgt gratis één bingokaart......Wilt u mee doen? Dan kan er voor €5 een kaart kopen. Maak dan het bedrag x aantal kaarten over naar: NL 92 RABO 0191 8953 42 tnv Trije Doarpen Skoalle. Met vermelding naam en emailadres. Met één bingokaart kun je drie rondes meedoen en maak je kans op 9 mooie prijzen! De opbrengst van de verkochte kaarten komt ten goede aan het plein. Extra kaarten kunnen besteld worden tot uiterlijk: maandag 26 april tot 18.00 uur. De bingo begint om 19.00 uur en wordt via TEAMS gedaan!

Nij logo Doarpsbelang

23 april 2021

Doarpsbelang Reduzum hat in nij logo! It is makke troch Bonnema grafische vormgeving. Justerjûn, mei de jiergearkomste fan Doarpsbelang, toande Jorrit Bonnema it nije logo en liet hy yn dit filmke sjen hoe’t hy ta dit logo kaam. 

Mare Tjitske

22 april 2021

Niels en Jort zijn nu beide stoer,
want ze zijn nu allebei 'grote broer'.
Ze springen blij,
want ze hebben er een zusje bij.

Wurk oan de toer fan Reduzum

21 april 2021
Bou- en restauraasjebedriuw Van der Vegt sil ûnderhâldswurk dwaan yn opdracht fan de tsjerkrintmasters. De kezinen fan de galmgatten binne foar in part ferrotte en om dêr by te kommen moat in steger om de toer boud wurde. Nei de reparaasjes wurdt der fansels wer nije ferve oanbrocht. De steger sil oant ein maaie, begjin juny nedich wêze. Tagelyk sil yn de toer de einen fan ferskate balken ûnder de souders ferfongen wurde. De klok stiet stil en der sil ek net sa faak mear let wurde.
previous arrow
next arrow
Slider

De Relaxbox

20 april 2021

Thuiswerkers, zoom experts, huis managers, juf… De afgelopen periode is er veel gevraagd van alle moeders. Stilzitten was er wekenlang niet bij. Tot vandaag! Met deze box van Massagepraktijk Shanika en Kaphûs is je moeder snel weer relaxed. In de Relax Box zit o.a. 6 Petit Fours van Frederika´s Taarten, een kadobon t.w.v. € 10,- van Kaphûs, een kadobon t.w.v. € 10,- van Massagepraktijk Shanika, een haarmasker en een handcrème. De box kost maar € 35,- . Geef je bestelling door voor vrijdag 7 mei 12.00 uur. Je kunt de box op zaterdag 8 mei ophalen bij Kaphûs in Reduzum tot 12.00 uur.

Aanmelden Kerkdienst

19 april 2021

Op 25 april 2021 zal in de kerkdienst kandidaat diakenen Kanter Kamstra en Boukje Piersma bevestigd worden als ambtsdragers in de kerkenraad. Er wordt dan afscheid genomen van hun voorgangers, Marijke Wassenaar en Jan Hofsteenge. Cécile Hofsteenge wordt bedankt voor haar werk om Klankboerd samen te stellen.
Er zal plaats zijn voor hoogstens 30 mensen die zich aangemeld hebben bij de kerkenraad op het mailadres pknreduzum@gmail.com vóór 20 april a.s..

Ballenactie K.V. Mid-Fryslân

18 april 2021

Deze week start K.V. Mid-Fryslân met de Ballenactie. Met deze actie willen we 25 ballen inzamelen voor onze vereniging. Help je mee? De aanschaf van nieuwe ballen is altijd een hele uitgave. Helemaal nu de club de afgelopen tijd inkomsten is misgelopen door alle coronamaatregelen.  Iedereen die K.V. Mid-Fryslân een warm hart toedraagt kan meedoen. Via de actielink kun je een bal doneren aan onze club. Zo willen we er samen voor zorgen dat het balletje gewoon kan blijven rollen bij K.V. Mid-Fryslân.

Koningskaatsen

17 april 2021

Koningsdag 27 april is de 1e ledenpartij van het kaatsseizoen: Deze wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsor Multiservice Roorda.
Let op: dit geldt voor alle leden die actief zijn in de jeugdcategorieën; van beginnerswelpen tot en met de categorie jongens/meisjes. Opgave kan bij Annie van Dijk (06 22748213) uiterlijk t/m 20 april 2021, 19:00 uur.

Kerk gaat weer open

16 april 2021

De kerkdiensten gaan weer van start op 25 april. Dat is dan meteen een bijzondere dienst, waarin afscheid wordt genomen van Jan Hofsteenge, en van Marijke Wassenaar. Ook Cecile van der Schuit zal worden bedankt voor haar jarenlange werk als redacteur van het Klankboerd. Verheugend is dat in hun plaats Kanter Kamstra en Boukje Piersma als diaken zullen worden bevestigd. Er zal plaats zijn voor 30 mensen.
De dienst begint om 9.30 in Reduzum en voorganger is ds. Liesbet Geijlvoet.


Uitgelicht
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie