Linepraatsjes

Audysjes Theatergroep Fier

29 oktober 2021

Theatergroep FIER organisearret op sneon 13 novimber in audysje/gearkomste foar spilers en sjongers. It programma is op de boppeseal Kafee Bar de Welp:  
09.30 oere kofje en praatsje 
10.00 - 12.00 oere audysje spul 
13.00 – 13.45 oere gearkomste foar koarleden (gjin audysje). 
Belangstellende spilers of sjongers dy 't harren noch net opjûn hawwe, binne ek fan herte wolkom! Graach efkes trochjaan fia: info@theatergroepfier.nl

Bernard Abma nimt nei 47 jier suteljen ôfskied

28 oktober 2021

As ierappel- en grienteman hat Abma ûndertusken al ôfskied nommen fan syn klanten. Wy makken in portretsje fan syn lêste tiisdei yn en om Reduzum. Dêr't hy sa'n 15 jier it guod oan hûs brocht.

U krijgt een nieuwe papierbak

27 oktober 2021

De komende weken vervangt de Omrin de papierbak. Deze wordt vervangen omdat de huidige papierbakken zijn afgeschreven. De nieuwe papierbak is gemaakt van gerecycled plastic en voorzien van een chip. De oude containers worden hergebruikt of gerecycled, en dan dienen ze weer als grondstof voor nieuwe containers.
De huidige papierbak wordt de 10e november voor het laatst geleegd, deze wordt donderdag 11 november omgeruild.

Bus voor Boaz

26 oktober 2021

Boaz, een oud-leerling van de Trije Doarpen Skoalle, is 13 jaar en de grote broer van Maebh. Boaz heeft SMA type 3 en daardoor afhankelijk van een rolstoel. Tot voor kort kon hij met steun een paar stappen zetten en gebruik maken van een gewone personenauto. Toen Boaz door een ongelukkige val zijn bovenbeen brak, kon het gezin Hooghiemster niet meer samen als gezin reizen en zijn ze afhankelijk van taxivervoer om naar de verschillende ziekenhuizen en behandelcentra te gaan. Via een crowdfundingsactie proberen ze nu een rolstoelbus te kopen. De kinderen van de TDS komen in actie met een sponsorloop en flessenactie

Vijfde Zondag : Over Armoede

25 oktober 2021

Op 31 oktober om 15:30 is er in Friens een Vijfde Zondag bijeenkomst. Er wordt met drie mensen uit verschillende levensovertuigingen met jou nagedacht over ARMOEDE. Hoe wordt er in verschillende tradities over armoede gesproken en welke oplossingen benoemd? Marianne Kemmere zal spreken uit het Bahaï geloof, Agnes van Marel zal spreken uit de Boedistische traditie van Tikh Nat Han en Liesbet Geijlvoet over het thema armoede in de christelijke traditie. De middag wordt verder omlijst met muziek en afgesloten met een sapje en hapje.

Oud ijzer actie KV Mid Fryslân

24 oktober 2021

Helaas ging de oud ijzer actie van K.V. Mid-Fryslân dit jaar niet door. K.V. Mid-Fryslân vraagt jullie om het oud ijzer te verzamelen tot juni 2022 wanneer ze weer langs de deuren komen in Akkrum, Grou, Warten en Reduzum om het op te halen. Lukt het niet om het oud ijzer zo lang te bewaren en is het echt de moeite waard (veel kilo’s of bijzondere metalen) neem dan contact op met Afke Zijlstra (afkezijlstra@icloud.com of 06-13443038)

Reminder: Rabo club support

23 oktober 2021

Rabobankleden kunnen nog tot 25 oktober een stem geven aan clubs en verenigingen op Rabo ClubSupport. Theatergroep FIER, Vrouwen van Nu, Volleybalvereniging Stânfries, Doarpsbelang Reduzum, de Linepraat, Plaatselijk belang Friens, Kaatsvereniging Jan Reitsma en Korfbalvereniging Mid-Fryslân en de tennisvereniging, zijn een paar van de deelnemers.  Heb je een betaalrekening bij de Rabobank, dan kun je via de website van de bank direct lid worden en een stem uitbrengen. Als coöperatie geeft Rabobank jaarlijks een deel van de winst terug aan de maatschappij.

Halloweenfeest in QlubbRED

22 oktober 2021

Vrijdag 29 oktober organiseert QlubbRED een Halloween party! 👻🎃 Iedereen van groep 6, 7, 8 en klas 1, 2, 3 is welkom! Trek je meest spooky outfit aan en wie weet win jij een leuke prijs.
Entree: €2.

Word jij ook collectant voor Alzheimer Nederland!

21 oktober 2021

Alzheimer Nederland organiseert dit jaar van 7 t/m 13 november een collecteweek. Dan halen vrijwillige collectanten geld op voor een toekomst zonder dementie en betere ondersteuning van mensen met dementie en mantelzorgers
Ingrid van Loenen uit Grou zoekt een contactpersoon maar vooral ook collectanten in Reduzum voor de organisatie van de collecteweek voor Alzheimer Nederland. Ze heeft nu 5 collectanten. Voor meer info en of opgave kun je terecht bij Ingrid, inkgridloen@gmail.com of tel: 0612037887

Silke & Miss Dee on IBBY Honour List

20 oktober 2021

Baukje Wytsma and her (trilingual) youth book Silke & Miss Dee, is nominated for the IBBY Honour List. The book tells a beautiful story about a friendship between a girl and an older English lady from the village, with illustrations by Carla van der Heijde.
The books on the new Honour List are going all over the world. So everyone can have a meet and greet with Silke & Miss Dee.
IBBY Honour List (ibby-nederland.nl)
Zo. 5 december

Zo. 12 december

Di. 14 december

Wo. 15 december


Uitgelicht

Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie