Linepraatsjes

Overgangsjaar voor nieuw afvalbeleid ‘Goed Terecht in Leeuwarden’

2 december 2021

Het nieuwe afvalbeleid ‘Goed terecht in Leeuwarden’ wordt ingevoerd op 1 januari 2022. Hierbij voert de gemeente Leeuwarden een overgangsjaar in voor alle inwoners, Omrin en de gemeente. Dit betekent dat inwoners nog niet hoeven te betalen per kilo en aanbieding of per klepbeweging, maar hun hoeveelheid restafval al wel kunnen inzien via de Omrin afvalapp. Hoe dat precies werkt, leest u op de website Goed terecht in Leeuwarden.

Wijziging doorgeven Meldpunt

1 december 2021

De werkwijze ter attentie van het meldpunt Doarpsbelang gaat met ingang van december 2021 veranderen. Ideeën en wensen kunnen (voorlopig) nog  doorgegeven worden via  06 39767966 (appen of bellen) of via mail naar meldpunt@reduzum.com.
Voor klachten, op- en aanmerkingen over het onderhoud en kwaliteit van de openbare ruimte in ons dorp dient u zelf contact op te nemen met de Gemeente Ljouwert.

Rondslingerend afval in de speeltuin

30 november 2021

Omwonenden en ouders van kinderen ergeren zich mateloos aan achtergelaten rommel in de speeltuin aan de Smedingstrjitte. De speeltuin behoort een veilige speelplek te zijn voor kleine kinderen. Het is ook een fijne ontmoetingsplek voor anderen. Er staan voldoende vuilnisbakken in de speeltuin. Dus graag daar het afval achterlaten en niet laten slingeren.

Sinteklaas yntocht

29 november 2021

Sinteklaas is alwer in skoftke yn ús lân, en die ek ús doarpen oan.
De filmpyt gong der efteroan en de editpyt knipte en plakte en soarge foar in muzikale toan.
Sint bringt freed in besite oan de bern fan de groepen 1 oant en mei 5.
Se ha grif de kribels al yn harren liif.
De bern fan groep 6, 7 en 8 hawwe lotsjes lutsen 
en keapje foar inoar in kadootsje mei surprize en gedicht, sa as ôfsprutsen.

De laatste boer op Tjerksma State van Tsienzerbuorren

28 november 2021

Jacob Cornelis Nijdam was nog maar 27 jaar toen hij in 1877, na nog geen 5 jaar boer te zijn geweest besloot te gaan rentenieren. De boerenzoon Jacob Nijdam werd in 1849 te Haskerdijken geboren. Hij trouwde in april 1873 met de 20-jarige wees Rigtje Postma en kort daarna vertrokken ze naar Roordahuizum.
Symen Schoustra, historicus van Jirnsum, zocht alles uit en maakte er een mooi verhaal van.

Kaphûs wensboom

27 november 2021
De hele maand december, net als vorig jaar, kun je in de kapsalon een sterretje in de wensboom hangen met de naam van iemand die volgens jou een verwenmoment verdient in 2022! Schrijf op de ster jouw naam, eventueel waarom, en de naam van de persoon die het verdient. Op kerstavond 24 december zullen de kapsters van Kaphûs weer 5 sterren uitzoeken.

Krystbeammeferkeap

26 november 2021

It binne de tsjustere dagen foar krysttiid. Tiid om it yn hûs gesellich te meitsjen. Hovenier Taco Velstra giet moarn los mei de ferkeap fan krystbeammen. Der binne ferskate soarten te keap. De beammen kinne ek besoarge wurde.
Iepeningstiden: moandei oant freed: fan 13:00 oere oant 18:00 oere.
Sneons: 9:00 oere oant 17.00 oere.

Bijdrage uit Hilverdafonds

25 november 2021

Vóór 15 januari 2022 kan er bij het bestuur van Doarpsbelang Reduzum een aanvraag ingediend worden om in aanmerking te komen voor het geld van het Hilverdafonds  2022. Het gaat om een bedrag van 600 euro. De aanvraag met beschrijving van het plan kan verstuurd worden naar: doarpsbelang@reduzum.com. Uiteraard gaat het om Redúster projecten.

Op tiid op bêd

24 november 2021

Elk jier gean de mannen fan biljertferiening DWEI mei elkoar in wykein nei Skylge. Freed 12 novimber wie it wer safier. Healwei ienen kaam de tongersdeitejûnsploech byinoar yn ’e kroech om kofje, om dêrnei ôf te setten nei Harns. Fierstente betiid wienen se dêr, dat sadwaande moasten se earst in bierke probearje yn ’e wachthal.

De reinbôge

23 november 2021

Guon dagen, mei sinne en út en troch in buike, leverje moaie reinbôgen op oan de himel.
Dizze foto, fan de Legedyk ôf, is makke trôch Gea Couperus.
Zo. 23 januari

Zo. 30 januari

Wo. 2 februari

Zo. 6 februariHa jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie